KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek

Gemeenteraad acht november over ZwarteWaterzone, Nooterhof, Cultuur en Jeugd

Zwolle – Maandagavond acht november zijn er weer twee gemeenteraadsvergaderingen. In de Raadzaal debatteert men over het Stedenbouwkundig ontwikkelplan van de Zwartewaterzone en over de ontwikkelingen rond de Nooterhof.

In de Takzaal debatteert de raad over de Uitvoeringsagenda cultuur 2021-2024 en de Herijking Hervormingsmaatregelen Jeugd.

Zwartewaterzone

Voor twee locaties in het gebied waar men wil bouwen, de Stadsoevers -de bestaande jachthavens- en de Stadskade -bestaand industriegebied Triferto/Botermanhaven- is door ontwikkelcombinatie Zwarte Waterzone (BEMOG/BPD) in overleg met de gemeente gewerkt aan een stedenbouwkundig ontwikkelplan dat nu aan de raad wordt voorgelegd.

Nooterhof

Er is een onderzoek geweest om de toekomstige invulling van de Nooterhof vast te stellen. Met deze toekomstige invulling maakt men van de Nooterhof een locatie in de stad met een duurzame groene invulling waar Natuur- en Milieueducatie een belangrijke rol speelt. Er is ruimte voor passende tijdelijke initiatieven en verbreding van activiteiten. Daarnaast zal de Nooterhof de uitvalsbasis worden van verschillende ‘groene partners’ in de stad (Natuurplatform Zwolle, Milieuraad, etc.) Met deze koers op Natuur- en Milieueducatie wordt ingezet op het versterken van NME in Zwolle, in het bijzonder gericht op de jeugd.

Cultuur

Het beleid tot 2040 is al vastgesteld, nu wil de raad weten wat er op korte termijn gaat gebeuren.

Jeugd

Vanwege de decentralisatie van het Jeugdbeleid zijn er hervormingen doorgevoerd. Deze hebben echter niet het juiste resultaat. Toch wil de gemeente doorgaan met hun zogenaamde hervormingsbeleid.

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen in de Raadzaal of de Takzaal. Er is ook een livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Daar zijn ook de agenda en de stukken in te zien. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button