Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieSportVoorpagina

Gemeente Zwolle wil sportvelden inzetten voor energie-opwek

Zwolle – Gemeente Zwolle wil twee proefvelden aanleggen om energie op te wekken bij sportpark Marslanden en  Be Quick ’28. Ze wil kunstgrasvelden in zetten als energiebron of als een soort zonneboiler om warmte te winnen ten behoeve van een toekomstige warmtevoorziening voor de stad. Dit gebeurt dan in het kader van het stimuleren van innovaties binnen de energietransitie.

Concepten

Twee marktpartijen/combinaties (Sallandse United/SuperSub/Unica en Aendless) hebben de kans gekregen concepten verder uit te diepen, te ontwikkelen en toe te werken naar een praktijkproef, fase 3 van het innovatietraject. De praktijkproef heeft tot doel om de eerdere aannames van de verwachte warmteopbrengst goed te keuren en het systeem te optimaliseren om een levensvatbare businesscase te ontwikkelen. Daarnaast geeft de proef inzicht in de sporttechnische eigenschappen en de beheer- en onderhoudsaspecten.

Kennisontwikkeling op het gebied van warmte is een bijproduct van deze proef. Er komen beste-practices en nieuwe oplossingsrichtingen voor de energietransitie.

Warmteopbrengst

Als de warmteopbrengst uit het proefveld voldoende is, kan het proefveld op termijn mogelijk direct bijdragen aan het verduurzamen van het sportcomplex. Uiteraard is bij de opbouw van het kunstgrasveld uitgegaan van materialen die de gezondheid van sporters niet aantast en voldoet aan de regelgeving t.a.v. milieukwaliteit.

De inschatting is dat de ambtelijke kosten tot en met fase 3 van dit proces gedekt zijn. De kosten van de praktijkproef (fase 3) worden gedragen door de Provincie vanuit een “royalty regeling” (50% NEO is en 50% Launching Customerprogramma) en door de ondernemers zelf.

Communicatie en berichtgeving bij de feitelijke opening van de proefvelden zal samen met de partners
en de ondernemers worden vormgegeven.

Gerelateerde artikelen

Back to top button