CoronavirusEconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Gemeente Zwolle verruimt voorwaarden en tegemoetkoming TONK

Meer ondersteuning inwoners en ondernemers

Zwolle – Om meer inwoners en ondernemers te helpen die door de coronacrisis in de financiële problemen (dreigen te) komen, verruimt de gemeente Zwolle de voorwaarden en hoogte van de tegemoetkoming van de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK).

De TONK-regeling is een aanvulling op het bestaande vangnet (Bijstand, WW) en de extra maatregelen (NOW, TOZO), die reeds genomen zijn vanwege de coronacrisis. Vergelijkbaar met andere gemeenten, maken momenteel relatief weinig inwoners en ondernemers gebruik van de TONK. Daarom heeft de gemeente Zwolle besloten de tijdelijke beleidsregels per direct aan te passen en zo een grotere groep inwoners en ondernemers te bereiken en hen financieel beter te ondersteunen.

De aanpassingen

Per direct én met terugwerkende kracht wordt de tegemoetkoming voor de woonlasten verdubbeld tot maximaal 1.500 euro per maand. Ook verdubbelt de gemeente het maximale vrij te laten eigen vermogen, waardoor de regeling voor meer mensen toegankelijk is. Voor ondernemers waarbij het lastig is om de inkomensterugval aan te tonen, hanteert de gemeente een andere inkomensmaatstaf. Startende ondernemers die pas in 2019 zijn begonnen en geen inkomensterugval kunnen aantonen, ontvangen een vergoedingspercentage van 50% van de vaste woonlasten.

Persoonlijk contact

Inwoners en ondernemers die de TONK regeling al hebben ontvangen, worden binnenkort door de gemeente persoonlijk benaderd over een mogelijke verhoogde tegemoetkoming. Daarnaast beoordeelt de gemeente nogmaals alle ingediende aanvragen in het licht van de verruimde voorwaarden. De gemeente neemt hierover zelf contact op met de betrokkenen.

“Vraag TONK aan, ook bij twijfel”

Met deze aanpassingen hoopt de gemeente dat meer inwoners en ondernemers de TONK regeling aanvragen. Dorrit de Jong, wethouder Inkomensbeleid: “Samen met René de Heer, (wethouder Economie) heb ik enkele ondernemers bezocht om te horen welke drempels er zijn om de TONK aan te vragen. Vaak was twijfel over wel of niet in aanmerking komen zo’n drempel. Dan is het goed te weten dat iedereen die vanwege de coronacrisis moeite heeft met het betalen van haar of zijn vaste lasten, aanspraak kan doen op de TONK. Wij roepen inwoners en ondernemers dan ook op om alsnog een aanvraag voor de TONK in te dienen. Ook als zij twijfelen of niet zeker weten of zij hier recht op hebben. Onze inkomensconsulenten leveren maatwerk. Zij denken met u mee en kijken samen met u of u recht heeft op de TONK en welke vergoeding past bij uw situatie.”

Ook benadrukt de wethouder dat, na toekenning en mits de gegevens eerlijk worden opgegeven, er nooit sprake is van het terugbetalen van de vergoeding. De Jong: “Sommige ondernemers zijn bang dat de tegemoetkoming van de TONK verrekend wordt tijdens de Inkomstenbelasting 2021. Dit is niet het geval. Vraag dus altijd de TONK aan. De regeling is er om onze inwoners en ondernemers te helpen en ondersteunen.”

Oproep Rijk

Met het verruimen van de voorwaarden en tegemoetkomingen, voldoet de gemeente Zwolle aan de oproep van minister Koolmees van Sociale Zaken om de TONK-regeling ruimhartig toe te kennen. Het college heeft op 25 mei besloten over het verruimen van de TONK.

Over TONK Vanaf 4 maart 2021 kunnen inwoners de TONK regeling aanvragen. De TONK regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021 en eindigt vooralsnog op 1 juli 2021. Het percentage van inkomensterugval veroorzaakt door de coronacrisis en de maatregelen bepalen de hoogte van de tegemoetkoming TONK. Meer informatie over de TONK regeling: www.zwolle.nl/tonk

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren