KabelkrantNatuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleWonen

Gemeente Zwolle maakt nieuwe afspraken met woningcorporaties

Zwolle – De Zwolse woningcorporaties krijgen de voorkeur van de gemeente om sociale huurwoningen te ontwikkelen. Dat blijkt uit een nota die wethouder Dorrit de Jong stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Delta Wonen, SWZ, en Openbaar Belang, de Zwolse woningcorporaties, leggen jaarlijks hun beleid vast in prestatieafspraken. Dit wordt de Jaarschijf genoemd. Vanaf begin 2023 zal gewerkt worden aan nieuwe meerjarige afspraken vanaf 2024.
De kaderafspraken in de jaarschijf tot en met 2023 zijn opgebouwd rondom de vier opgaven uit de woonvisie, Ruimte voor Wonen 2017-2027: Sterke groeistad, moderne woonstad, inclusieve leefstad en duurzame deltastad.

Groeistad

Het realiseren van flexwoningen is een belangrijke manier om, in de complexe context waarin de bouw-
en gebiedsontwikkeling zich bevindt, op korte termijn te zorgen voor substantiële toevoeging van
betaalbare woningen. De corporaties vormen een belangrijke partner bij de realisatie en exploitatie van
deze woningen. De ambitie is om in 2023 al flexwoningen op te leveren.

Solidaire stad

Het verruimen van het zoekgebied van woningzoekenden in de sociale huur, door middel van de
aansluiting van andere corporaties/gemeenten bij de Woningzoeker, vergroot de mogelijkheid van
woningzoekenden om een passende woning te vinden. In 2023 zal naar verwachting de verruiming van
het zoekgebied gerealiseerd kunnen worden door aansluiting van Salland Wonen, Vechtdal Wonen en
Vechthorst.

De corporaties zetten verschillende maatregelen in om de doorstroom van ouderen in een grote
woning naar een meer passende woning te bevorderen. Tevens is het een manier om huurders met een smalle beurs tegemoet te kunnen komen om bewoners aan een energiezuiniger thuis te helpen. Hiervoor is het project Warm Thuis opgestart. Daarnaast is binnen de programmalijn betaalbaarheid een werkgroep betaalbaarheid opgericht, gericht op kennisdeling en communicatie rondom financiële regelingen en pilots.

Duurzame stad

Als het gaat om de ambitie Duurzame Deltastad gaat Zwolle in 2023 de samenwerking aan op het gebied
van klimaatadaptatie, energie en circulariteit. Wat betreft de energietransitie zetten de corporaties sterk
in op energetische verbeteringen van woningen.

 

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button