Nieuws uit ZwolleVervoerVoorpagina

Gemeente wil vraag naar OV beter in beeld krijgen

Zwolle – Bij de start van de nieuwe vervoersconcessie halverwege december zijn diverse bushaltes in allerlei wijken verdwenen. Dat betekent vooral voor mensen die slecht ter been zijn, dat het Openbaar Vervoer lastiger te bereiken is. Zowel GroenLinks als de SP hebben daarover vragen gesteld aan het College van B&W, waarbij de SP zich met name op de situatie in de Aa-landen richtte. In de beantwoording van de vragen geeft wethouder Dogger aan dat er een onderzoek bezig is naar de behoeften bij reizigers.

De doelgroepen in de wijken zijn bekend. Toch geeft een analyse van deze data en voorzieningen geen inzicht in de exacte consequenties van de nieuwe lijnvoering voor de bewoners van de wijken. Inwoners met een indicatie van het Sociaal Wijkteam kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van het Wmo-taxivervoer. Maar uit gesprekken met bewoners en Toegankelijk Zwolle blijkt dat er ook een groep is die hier geen gebruik van maakt, of wil maken. Gebruik maken van het reguliere openbaar vervoer in plaats van het reserveren van een rit met het WMO-vervoer ervaren zij als een gevoel van vrijheid. Hoe groot deze groep is en wat de consequentie van het verdwijnen van de bushaltes is voor deze groep, is niet bekend. Dit verschilt per individu.

Groen Links wil weten hoe het zit met maatwerkoplossingen. Volgens wethouder Dogger doet de gemeente nu een onderzoek naar een alternatief vervoersconcept dat aansluit bij de behoefte van de (potentiële) reizigers. Daarbij moet het ook binnen de wettelijke kaders van de Wet personenvervoer passen. Ook moeten ze goed uitzoeken wat de financiële consequenties zijn. Ook covid-19 is een onderwerp waarmee rekening moet worden gehouden. Bewoners worden actief betrokken bij het onderzoek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button