Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente vergoedt deel nieuwe vorm huishoudelijke hulp

Impuls werkgelegenheid huishoudelijke hulpen

Mensen die moeite hebben hun huishouden zelfstandig op orde te houden en inwoners ouder dan 65 jaar, krijgen  de mogelijkheid om  huishoudelijke hulp in te kopen bij een aanbieder die een overeenkomst met de gemeente Zwolle heeft gesloten. De gemeente Zwolle kan dit aanbieden omdat zij van het Rijk een bijdrage van 2 miljoen euro (voor de jaren 2015 en 2016) heeft gekregen om de werkgelegenheid van huishoudelijke hulpen op peil te houden.

Eigen bijdrage € 10,- per uur

De aanvrager betaalt een eigen bijdrage van € 10,- per uur, de gemeente voegt daar € 12,- aan toe. Op deze manier kunnen inwoners van Zwolle hulp in het huishouden inkopen bij een zorgaanbieder. De huishoudelijke hulpen zijn in loondienst bij de aanbieder en krijgen een uurloon volgens de CAO en zaken als vakantiegeld, pensioenopbouw zijn geregeld.

WMO hulp of zelf inkopen

De hulp in het huishouden bestaat vanaf nu uit twee delen: de maatwerkvoorziening die door het sociale wijkteam wordt toegekend aan mensen die hulp in het huishouden nodig hebben en voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de WMO. Voor mensen die hier al gebruik van maken (of in de toekomst hierop een beroep doen) verandert er door dit besluit niets.  Daar komt nu deze algemene voorziening bij: een laagdrempelige voorziening waar inwoners zich rechtstreeks tot de aanbieder richten en na een korte toets of deze aan de voorwaarden voldoet voor € 10 per uur  zelf huishoudelijke hulp kunnen inkopen.

Wie komen in aanmerking

De rechtstreekse huishoudelijke hulp kan interessant zijn voor mensen die recht hebben op een zeer beperkt aantal uren hulp vanuit de WMO. Ze kunnen deze uren dan aanvullen via deze regeling. Ook mensen waarbij de inkomensafhankelijke bijdrage voor WMO hulp erg hoog uitvalt kan de ‘eigen inkoop‘ interessant zijn. Het omslagpunt voor 2 uur huishoudelijke hulp per week ligt op € 22.000 inkomen.  De derde groep betreft mensen die via het sociale wijk team geen huishoudelijke hulp kunnen krijgen omdat ze bijvoorbeeld beschikken over een sociaal vangnet.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button