Kunst & CultuurVoorpagina

Gemeente steunt vernieuwingsplan voor Grote Kerk

De kerk staat prominent in het hart van de stad en is een rijksmonument

Zwolle – De gemeente Zwolle is bereid de vernieuwingsplannen voor de Grote Kerk financieel te ondersteunen met een eenmalige bijdrage van in totaal 1 miljoen euro. Het grootste deel van dat bedrag (9 ton) zal worden besteed aan de herinrichting van het monumentale gebouw. Daarnaast wordt er geld vrijgemaakt voor de herinrichting van een deel van het Grote Kerkplein. Door deze investeringen kan de Grote Kerk zich verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk en goed toegankelijk centrum voor uiteenlopende culturele en educatieve activiteiten.

Dit stelt het college van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad. Met deze investering was al rekening gehouden in de meerjarenbegroting van de gemeente.

Prominent monument

De kerk staat prominent in het hart van de stad en is een rijksmonument. Het behoud ervan voor Zwolle is van evident belang en is alleen mogelijk indien er nieuwe gebruiksmogelijkheden worden ontwikkeld.

De Stichting Grote Kerk wil het gebouw laten uitgroeien tot ‘een sociaal en cultureel centrum in het middelpunt van de stad’ en samen met vele partners een aanvulling gaan bieden op het bestaande programma-aanbod.

De kerk is bovendien een beeld- en sfeerbepalend monument dat de verschillende routes verbindt die bezoekers en bewoners in het centrum nemen. Het gebouw versterkt het hart van de stad als ontmoetingsplek, met een kwaliteit die past bij de presentatie van Fundatie, Waanders in de Broeren, Drostehuis en andere parels. Om deze functie te kunnen vervullen is een aantal aanpassingen nodig aan het gebouw en de omgeving.

Veranderingen

De belangrijkste veranderingen die het bestuur van de Stichting Grote Kerk in het gebouw wil doorvoeren zijn:

  • Vernieuwing van de entrees aan de noord- (Grote Markt) en aan de zuidzijde (Grote Kerkplein) van de kerk. Hierdoor wordt de fysieke toegankelijkheid van het gebouw aantrekkelijker voor de bezoekers van de vele activiteiten die het stichtingsbestuur de komende jaren in de Grote Kerk wil ontplooien.
  • Het verbeteren van de sanitaire – en veiligheids voorzieningen in het gebouw. Het aantal bezoekers van de Grote Kerk is in de periode 2014-2016 verdubbeld tot 135.000 per jaar. Wil de kerk zich verder ontwikkelen als ‘Academiehuis voor de stad’ en nog meer bezoekers kunnen ontvangen, dan moeten deze voorzieningen worden aangepast.
  • Om een goed podium te kunnen bieden aan bijvoorbeeld concerten, theateruitvoeringen, congressen, exposities en bijeenkomsten zijn ingrijpende verbteringen nodig van de licht- en geluidsinstallaties.

De Stichting Grote Kerk draagt zelf ook een vergelijkbaar bedrag (9 ton) bij aan het vernieuwingsplan. Voor het ontwikkelen van nieuwe activiteiten is een Programmaraad opgericht waarin een groot aantal culturele en educatie instellingen uit Zwolle deelnemen.

Grote Kerk – Lichtplan

Gerelateerde artikelen

Geef een antwoord

Back to top button