BouwNieuws uit Zwolle

Gemeente praat belangstellenden bij over gebiedsontwikkeling Spoorzone

Zwolle – Woensdagavond stond het Spoorcafé in het teken van de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. De initiatiefnemers van Perron038, Kattegat Wonen en Bouwkunde studenten van Windesheim vertelden over hun plannen en ideeën om bij te dragen aan een aantrekkelijker woon-, werk- en verblijfsgebied.

De ambitie van de samenwerkende partners in de Spoorzone is om van Hanzeland en de Spoorzone een gebied te maken waar mensen elkaar graag ontmoeten, waar wat te beleven is en waar je je verbonden voelt met de mensen om je heen, met de stad en met de rest van Nederland. Een gebied waar je niet alleen maar doorheen gaat op weg naar school of werk, maar waar het ook leuk is om te verblijven.

Deze ambitie spreekt initiatiefnemers, ontwikkelaars, eigenaren en bestaande en toekomstige bewoners aan. Meer en meer partijen tonen belangstelling om zich in de Spoorzone te vestigen en/of een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van deze kansrijke plek op stads-, regio- en landelijk niveau. Spoorzone Zwolle is immers gevestigd rondom station Zwolle, het tweede spoorknooppunt van Nederland.

Vergroenen Spoorzone

Gebiedsontwikkelaar Anne-Marie Mosterman verzorgde namens de gemeente een inleiding over het thema gebiedsontwikkeling. Daarbij stond ze onder andere stil bij een aantal recente ontwikkelingen zoals de aanleg van de 140 vierkante meter grote groene gevel op het stadskantoor die inmiddels gestart is. De groene gevel levert een bijdrage aan het verlagen van de temperatuur op het plein en draagt bij aan energiebesparing, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het dempen van het geluid. Ook zorgt de groene gevel ervoor dat de verblijfskwaliteit op het plein toeneemt.

Ook de herinrichting van een deel van het bouwterrein naast de zuidingang van het station kwam aan bod. De fietsenstallingen schuiven op richting het spoor en de eerste stappen worden gezet om dit gebied te vergroenen.

Ook de succesvolle pilot voor het vergroenen van de Hamburgstraat, de stand van zaken met betrekking tot de prijsvraag voor het Lübeckplein en Gerrit’s Tuin op het terrein achter het pand van VanWonen aan de Willemsvaart 21 lichtte Anne-Marie kort toe.

Perron038

Een bijzonder initiatief in de Spoorzone is Perron038. Een circa tweeduizend vierkante meter grote industriële hal op het Wärtsilä terrein wordt omgebouwd tot een open innovatieplek waar bedrijven samen met onderwijs- en onderzoeksinstellingen werken aan de toekomst van de hightech maakindustrie in de regio. Marius Woldberg, kwartiermaker bij Perron038, vertelde de bezoekers van het Spoorcafé over het achterliggende idee en over de stand van zaken om de creatieve en innovatieve maakindustrie met Perron038 opnieuw een plek te geven in de Zwolse Spoorzone.

Marius legde uit dat Perron038 de toegang tot toepasbare kennis, netwerk en technologie wil verbeteren. Daarnaast wil hij het talent van de toekomst inspireren en opleiden. Ook wil hij de hightech maakindustrie in de regio ontwikkelen en zichtbaar maken. In september gaat Perron038 van start. Zijn presentatie sloot Marius af met de uitnodiging om een van de Spoorcafés na de zomervakantie plaats te laten vinden in Perron038 zodat alle geïnteresseerden ter plekke een kijkje kunnen komen nemen. Die suggestie werd omarmd door de aanwezigen.

Kattegat Wonen

Wonen op een plek die jij zelf creëert? Een plek waar wonen werken en leven samen gaan? Semoira Stomp heeft daar goede ervaringen mee. Zij is een van de bewoners van de containers aan de Oostzeelaan in de wijk Hanzeland. De containerwoningen waarin zij samen met andere jong afgestudeerde mensen woont, zijn hier ooit tijdelijk zijn neergezet. De bewoners hebben deze locatie samen tot een levendige plek weten te maken: Kattegat, de nieuwste woongemeenschap van Zwolle.

De containers voldoen echter niet meer aan de eisen om in te kunnen wonen en worden op termijn gesloopt. Aan de huidige bewoners is gevraagd om mee te denken hoe de nieuwe plek er uit moet komen te zien. Hiervoor organiseert Kattegat Wonen brainstormsessies voor belangstellenden vanuit en van buiten Zwolle.

Semoira vatte de tussentijdse uitkomsten van de brainstormsessie samen: hoogstedelijke bouw, gemeenschap, leven – wonen – werken combineren, en een duurzame, circulaire bouw. Ideeën die uit de brainstorm-labs voortvloeiden zijn om verschillende blokken te creëren, het systeem van collectiviteit en delen te bevorderen en leren van oude methoden zoals bijvoorbeeld een watertoren en koelkelder. Andere ideeën zijn binnen en buiten veel groen, het gebruik van modulaire ruimtes en de plint beschikbaar te stellen aan ondernemers.

De volgende stap is om een architect te betrekken, professionals te betrekken bij de brainstorms en meer bewoners vinden die mee willen denken en doen.

Bouwkunde studenten

Tweedejaars studenten Bouwkunde van Hogeschool Windesheim hebben ook ideeën over het duurzaam transformeren van het gebied. Zij krijgen ieder jaar een fictieve opdracht om een gebouw in de Spoorzone te transformeren. Deze keer betrof die fictieve opdracht het ‘De Smaragd’ aan de Noordzeelaan en het ABN AMRO gebouw aan het Stationsplein Noord.

Aurora Australis, oftewel het zuiderlicht, was het centrale thema van de studenten binnen transformatie van De Smaragd van kantoor- naar wooncomplex. De zogenaamde glazen schakel zorgt in hun ontwerp voor optimaal gebruik van daglicht en de verbinding tussen binnen en buiten. Een groene heuvel zorgt op zijn beurt voor een groenbeleving in de buitenruimte.

Een andere groep Bouwkunde studenten presenteerde haar ideeën voor het transformeren van het ABN AMRO gebouw tot een pand dat ruimte biedt aan woongroepen, studio’s en hotelkamers. In hun ontwerp verspringt het getransformeerde pand in hoogte, heeft het afgeronde hoeken en wordt de vlakke gevel vervangen door een vliesgevel: een niet dragende gevel opgebouwd uit lichte materialen, zoals glas.

Grote betrokkenheid publiek

Tijdens en na de plenaire presentaties reageerden de bezoekers van het Spoorcafé enthousiast op de verhalen van de verschillende sprekers en stelden zij veel verdiepende vragen. Het bleef daardoor ook na de plenaire presentaties nog enige tijd gezellig druk bij Brainz.

Gerelateerde artikelen

Back to top button