BouwHanzelandNieuws uit Zwolle

Gemeente praat belangstellenden bij over gebiedsontwikkeling Spoorzone

Zwolle – Het Spoorcafé stond woensdagavond in het teken van de gebiedsontwikkeling in de Spoorzone. Deze avond stonden de gemeente Zwolle met circa 75 belangstellenden stil bij een aantal thema’s dat een rol speelt bij deze gebiedsontwikkeling: duurzaamheid, verstedelijking, mobiliteit, economische ontwikkeling en energie.

De avond startte met een korte inleiding door Marcel de Ruiter en Jasja Scholtens van VanWonen over Gerrits Tuin, de plek waar deze info-avond plaats vond. Gerrits Tuin – in de achtertuin van het pand aan de Willemsvaart 21 dat Gerrit Rietveld ooit ontwierp – biedt drie jaar lang ruimte voor initiatieven die te maken hebben met cultureel ontmoeten, circulair leven en innovatief ondernemen. Dit wordt een plek worden waar ideeën tot bloei komen, een plek die een voedingsbodem voor de toekomst is en een broeikas voor innovatievelingen. Een mooi voorbeeld van gebiedsontwikkeling.

tekst gaat verder onder de foto

Van strategische agenda naar ontwikkelkader

Aansluitend lichtte projectmanager Wim Korf het doel en de aanpak van de gebiedsontwikkeling in Spoorzone/Hanzeland toe. Hij vertelde dat er op dit moment als vervolg op de strategische agenda die de gemeenteraad eind 2018 vaststelde, gewerkt wordt aan de vertaling naar een ontwikkelkader. Hierbij is de inbreng van bewoners, ondernemers, studenten en vele anderen van belang: samen maken we de (nieuwe) stad. Het onderwerp gebiedsontwikkeling komt daarom komende Spoorcafés terug op de agenda. Elke keer gaan we een stap dieper en wordt het concreter. Het doel is om het ontwikkelkader eind dit jaar door de raad vast te laten stellen.

Duurzame stedelijke ontwikkeling

Moeten we in de Spoorzone het wiel opnieuw uitvinden? Nee, we gaan weliswaar onze eigen weg, maar maken gebruik van de kennis en kunde die andere steden opgedaan hebben. Zo vertelde Carolien van Hemel, directeur van het Utrecht Sustainability Institute, over de aanpak in Utrecht.

Henk Snel, stedenbouwkundige bij gemeente Zwolle lichtte aansluitend toe hoe de stedenbouwkundigen van de gemeente voor de verstedelijking van de Spoorzone haar krachten heeft gebundeld met Team Z: een team van Zwolse ontwerpers. Samen voeren zij op dit moment ontwerpend onderzoek uit naar de nieuwe stedelijkheid in de Spoorzone.

tekst gaat verder onder de foto

Mobiliteit

Wat betekent het in termen van mobiliteit als de Spoorzone stedelijker wordt? Wat kan het gebied nog aan qua verkeer? En welke oplossingen zijn denkbaar? Paul Schulten, projectleider bij gemeente Zwolle nam de aanwezigen met deze vragen mee in de uitdagingen met betrekking tot het bereikbaar houden van het gebied.

Economische ontwikkeling

Welke bedrijven kunnen dienen als kennisbron voor nieuwe innovaties of als trekker of versneller van de gewenste economische ontwikkeling van de Spoorzone? En welke mix tussen organisaties is interessant? Hier ging Guus Balkema op in. Guus was eerder betrokken bij het aanjagen van een innovatief economisch ecosysteem in en rondom Rotterdam Makers District.

Energie

Tot slot nam Wouter Beelen, betrokken bij de ontwikkelingen rondom het energievraagstuk in Strijp-S in Eindhoven, de bezoekers van het Spoorcafé mee in de energietransitie en de ambitie voor de Zwolse Spoorzone. Wat betekent wonen, werken en mobiliteit (=laden) in termen van energie? Hoe gaan we het regelen? En wie doet wat?

Gerelateerde artikelen

Back to top button