Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gemeente en GGD verdelen asbestkosten gebouw Stadkamer

Zwolle – De gemeente Zwolle en GGD IJsselland hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van de extra kosten die verband houden met de onverwacht grote hoeveelheid asbest die is aangetroffen in het voormalige pand van de GGD waarin Stadkamer wordt gevestigd. Uitkomst is dat gemeente en GGD ieder de helft van de kosten dragen die direct te maken hebben met de asbestsanering.
Volgens een onafhankelijk adviseur is het redelijk en billijk dat de kosten die direct verband houden met de aanwezigheid van asbest in het voormalige GGD-gebouw door beide partijen wordt opgebracht. Dit betekent dat GGD IJsselland 883.000 euro zal bijdragen en dat 1,7 miljoen euro van alle extra kosten die de gemeente heeft gemaakt als gevolg van de asbestontdekking voor rekening van de gemeente blijft.

De gemeente kocht in 2014 een deel van de GGD-gebouwen aan de Zeven Alleetjes om daar Stadkamer (de voormalige bibliotheek) te huisvesten. Bij de voorbereiding van de sloop en verbouw van het gebouw bleek dat er veel meer asbest in het gebouw aanwezig was dan vooraf verwacht. Daardoor heeft de gemeente in totaal 2,6 miljoen euro aan extra kosten gemaakt, onder meer om het asbest in kaart te brengen en te laten verwijderen, maar ook voor bouwkundig herstelwerk en voor de tijdelijke huisvesting van Stadkamer in het Stadhuis.

Burgemeester en wethouders hebben vanaf de ontdekking van het asbest aangegeven een deel van de extra kosten te willen verhalen op GGD IJsselland. Beide partijen hebben lang met elkaar gesproken over welk deel van de extra kosten redelijkerwijs voor rekening van de GGD zou moeten komen, maar konden het daarover niet eens worden. Daarom besloten ze dit voorjaar advies te vragen aan een onafhankelijk bestuurlijk adviseur, te weten mr. G.J. Jansen, voormalig Commissaris van de Koningin in Overijssel.

Na bestudering van alle stukken en gesprekken met betrokkenen oordeelt de heer Jansen dat van de meerkosten een bedrag van 1.766.000 euro direct verband houdt met het onderzoek naar en de verwijdering van het aangetroffen asbest. Het is volgens hem redelijk dat deze kosten gelijkelijk worden gedragen door beide partijen. Dat betekent dat zowel de GGD als de gemeente Zwolle hiervan 883.000 euro voor hun rekening nemen.

Het Algemeen Bestuur van GGD IJsselland en burgemeester en wethouders van Zwolle stemmen in met het advies. Wethouder René de Heer: “We zijn tevreden dat we er in goed overleg met elkaar uitgekomen zijn en dat we daarmee ook dit dossier nu kunnen sluiten.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button