Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpaginaZwolle Kiest

Geen windmolens binnen de stad Zwolle maar op Tolhuislanden

Zwolle – Er komen geen windmolens binnen de stadsgrenzen. Dit staat in het coalitieakkoord dat vrijdagmorgen werd gepresenteerd. De coalitie kiest ervoor te investeren in één locatie voor windenergie. En dat wordt Tolhuislanden.

De coalitie is van plan de komende vier jaar grote stappen te zetten bij de opwekking van duurzame energie. Daarbij wil het nieuwe college voortbouwen op de Zwolse energiegids.  Door te investeren in Tolhuislanden als Windnergielocatie sluit Zwolle aan bij de bestaande windmolens en bij de ontwikkelingen in de aangrenzende gemeenten. Ook speelt het makkelijk aansluiten op bestaande distributienetwerken een rol.

De coalitiepartijen hechten groot belang aan draagvlak: “Met de plaatsing van windmolens willen wij extra zorgvuldig omgaan vanwege de grote impact die ze hebben op de omgeving. Bij verdere ontwikkelingen in Tolhuislanden hechten wij groot belang aan het draagvlak onder en de betrokkenheid van omwonenden.”

Bij de verdere ontwikkeling in Tolhuislanden moeten omwonenden dan ook voordeel hebben van het plaatsen van windmolens in hun omgeving.

De nieuwe coalitie streeft ernaar dat een substantieel deel van de in Zwolle opgewekte energie in Zwolle wordt gebruikt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button