Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Geen toename overlast Burgemeester van Walsumlaan

2013-zwolle-logo

 

De overlast van de nachtopvang aan de Burgemeester van Walsumlaan is niet zo groot als vooraf door de omwonenden werd verwacht. Ook lijkt de ervaren/beleefde overlast eerder te zijn afgenomen dan toegenomen. Dat blijkt uit een onafhankelijke enquête die de gemeente Zwolle heeft laten uitvoeren. De conclusie is dat er een goede balans is gevonden tussen ervaren overlast en de preventieve maatregelen.
De online enquête is bij 696 adressen uitgezet, waarvan 21 procent van de geadresseerden de enquête invulde. Eénderde van de respondenten heeft sinds de komst van de nachtopvang weleens overlast ervaren, voor de realisatie van de opvang was dat 41 procent. De overlast bestaat uit dronken mensen op straat, schreeuwende mensen op straat en het nuttigen van alcohol op straat. Meer dan de helft van de respondenten weet echter niet zeker of deze overlast ook door gebruikers van de nachtopvang wordt veroorzaakt. De uitkomsten van de enquête zijn besproken op een bewonersavond bij het Leger des Heils.

Preventieve maatregelen

De opvang van het Leger des Heils aan de Burgemeester van Walsumlaan werd vorig jaar met 12 slaapplekken uitgebreid als gevolg van de sluiting van het Nel Banninkhuis. Omwonenden waren bang dat dit meer overlast met zich mee zou brengen. Daarop besloten de gemeente en het Leger des Heils extra in te zetten op het voorkomen van overlast. Voorbeelden hiervan zijn: verbeteren verlichting in de omgeving van de Lünentunnel, persoonsgerichte aanpak, uitbreiding van het APV-aanwijzigingsgebied voor alcohol, verbeteren van het contact met de buurt, terugmelding wat er met een klacht is gedaan, periodieke schouw met bewoners en creëren van mogelijkheden om in de zomer alcohol op het terrein van het Leger des Heils te nuttigen.
“De resultaten van het onderzoek laten zien dat de ervaren overlast minder is geworden. De preventieve maatregelen die genomen zijn, hebben duidelijk effect gehad”, aldus wethouder Vedelaar en zegt toe de genomen maatregelen te handhaven.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren