BouwKabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Er komen gebouwen voor Frion-cliënten bij voormalige Bierton

Zwolle – De initiatiefnemer Jansen Vastgoed is voornemens om aan de Schellerbergweg 27, waar zich de Bierton bevond, een woon-werklocatie voor Frion te realiseren. Dat blijkt uit een nota die wethouder Gerdien Rots stuurt naar de gemeenteraad van Zwolle.

Het plan voor de Schellerbergweg 27 bestaat nu uit het gedeeltelijk slopen en renoveren van de
bestaande bebouwing. Op het huidige parkeerterrein worden twee nieuwe gebouwen opgericht ten
behoeve van cliënten van Frion. In totaal komen er 52 zorgstudio’s op het terrein.

De huidige Bierton behoudt de horecafunctie, waarin cliënten van Frion in de keuken of bediening vervolgens hun dagbesteding hebben. Dit komt overeen met de horecavisie waarin staat dat er in wijken meegewerkt kan worden aan horeca met een maatschappelijke functie, door mensen in te zetten met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

In het plan wordt voorzien in de wens voor het versterken van de hoofdgroenstructuur door het toevoegen van bomen en een tuin. Het terrein is openbaar toegankelijk. De aanleg, als een knooperf, is passend bij de omgeving die onderdeel is van de hoofdgroenstructuur.

Randvoorwaarden

In het ambtelijk overleg zijn een aantal randvoorwaarden vastgesteld voor het plan. Zo moet de ontwikkeling passen bij het buitengebied, moet de inrichting openbaar toegankelijk ogen, een deel de bestemming Groen krijgen, moet er compensatie van de bebouwing met groen zijn en mag er geen verlichting van het terrein zijn vanwege vleermuizen.

In oktober 2022 is het plan gepresenteerd aan omwonenden, en zij waren overwegend positief. Zorgen over mogelijk geluidsoverlast konden worden weggenomen. In het schetsontwerp is een wandelpad ingetekend op de achterzijde van het terrein. Deze zou met een bruggetje uit komen op het Zandweteringpad. Vanwege de privacy van de buren en de bewoners van de zorgstudio’s wordt de wenselijkheid voor het bruggetje en het wandelpad nog onderzocht.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button