BouwNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gebied jaren vijftig flats Weezenlanden-Noord moet groene woonomgeving worden

Zwolle – De buurt Weezenlanden-Noord, tussen Park de Weezenlanden en het centrum, moet een nieuwe groene en gevarieerde woonwijk worden.  Dat wil de gemeente Zwolle. De bestaande flats aan de Schuurmanstraat en Wiecherlinckstraat worden gesloopt en er komt ruimte voor 400 tot 500 huur- en koopwoningen in een groene woonomgeving. Er zijn inmiddels globale plannen hoe de buurt eruit moet gaat zien. Deze plannen worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Sloop 180 huurwoningen

Woningcorporatie Openbaar Belang heeft begin 2017 het college gevraagd medewerking te verlenen aan de sloop van de 180 huurwoningen in het gebied ‘Weezenlanden-Noord’ en voor het plan ter plekke minimaal 230 sociale huurwoningen te bouwen. Dit paste in het plan van de gemeente om de komende jaren 6000 extra woningen te bouwen.

400 tot 500 nieuwe woningen

Wethouder Anker is namens de gemeente verantwoordelijk voor het project ‘”Weezenlanden-Noord is een prachtige plek vlakbij de historische binnenstad van Zwolle. Een stedelijke woonomgeving waar veel mensen zullen willen wonen. Daarom komt er ruimte voor 400 tot 500 woningen in een mooie, toegankelijke en groene woonwijk. Het wordt een gastvrije entree voor de binnenstad.”

Buurtbewoners

Eerder werd er door de gemeente gesproken over aantallen van 600 tot 700 woningen. Dit vond de buurt veel te veel van het goede. Door de kleine oppervlakte zou het meer gaan lijken op een woon/winkelcentrum dan een groene woonomgeving. In de nieuwe plannen is het aantal bijgesteld tot maximaal 500.

Hoogbouw tussen 15 en 40 meter hoog

Om die 500 woningen te kunnen realiseren moet de projectontwikkelaar straks men wel de hoogte in. De toekomstschets spreekt over gebouwen die mogen variëren van 12 tot 15 meter met een paar hoogte-accenten op markante punten van maximaal 30 meter. Er mag verder 1 zogenaamd ‘stedelijk accent’ van maximaal 40 meter in het ontwerp worden meegenomen. Dit stedelijk accent is dan net zo hoog als de verbouwde watertoren. ‘Te hoog’ vonden omwonenden op een eerdere informatieavond. Met name gebrek aan lichtinval in hun huizen en de mogelijke inkijk vanuit de hoge gebouwen baarden hun zorgen.

Groene ruimtes tussen gebouwen

De omvang en hoogte van de gebouwen in het gebied sluit volgens het plan zoveel mogelijk aan op de gebouwen in de omgeving.  Sjoerd Quint, directeur-bestuurder Openbaar Belang: ‘Het wordt een heel aantrekkelijk gebied om in te wonen, maar ook aantrekkelijk om in te verblijven. Een gemengde stadsbuurt voor alle doelgroepen met veel aandacht voor groene ruimtes tussen de gebouwen.” Die groene accenten komen terug in groene gevels en daken en oplossingen voor waterberging.

Geen auto’s op straat

Naast groen moet de wijk ook energieneutraal worden en gaan de geparkeerde auto’s zo veel mogelijk uit het zicht. Wethouder Anker: “De wijk wordt een groene schakel tussen het Weezenlanden park en de binnenstad. Vrij zicht en een ruimtelijke beleving is belangrijk.” Met bijvoorbeeld de aanleg van een halfverdiepte parkeergarage en parkeren tussen de nieuwe gebouwen bepalen de auto’s niet langer het straatbeeld.

Eerder werd gesproken over 600 tot 700 parkeerplaatsen. De buurtbewoners maakten zich zorgen over de toename van de verkeersdrukte in hun wijk en de effecten op de luchtkwaliteit door de uitlaatgassen. Of het daadwerkelijk dit aantal wordt is nu nog niet bekend maar wordt later uitgewerkt in het stedenbouwkundig plan.

Schetsontwerp voor herinrichting buurt

Binnenkort mag de gemeenteraad zich buigen over de toekomstschets voor het gebied. Na goedkeuring moet Openbaar Belang, die eigenaar is van de grond en flats, samen met de gemeente aan de slag met een stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan.

De gemeente stelt een schetsontwerp op voor de herinrichting van de openbare ruimte. Bij deze uitwerking van de plannen worden bewoners en omwonenden betrokken. Het is de verwachting dat deze uitwerking eind 2018 gereed is en aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button