Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Gaten in IJsseldijk bij Oldeneel door oprukkende bevers

Zwolle – In de oevers van kolken langs de IJsseldijk bij Zwolle heeft Waterschap Drents Overijsselse Delta twee beverholen ontdekt. Eén van de bevergangen in het buurtschap Oldeneel was vierenhalve meter lang, de andere gang had een lengte van 3 meter. Beide gangen zaten op zo’n anderhalve meter diepte.

Samen met de provincie Overijssel bekeek het waterschap welke acties nodig waren om de graafschade te herstellen en de bevers bij de dijk weg te houden. Dit gebeurt volgens een zogeheten beverprotocol. Na te hebben vastgesteld dat de bevers niet meer in de holen aanwezig waren, werden de holen en gangen open gegraven en dichtgemaakt met grond en klei. Ook is beplanting gedeeltelijk verwijderd.

Foto © WDO Delta

Beschermde diersoort

Het waterschap heeft de taak te zorgen voor sterke dijken. Door gegraaf van dieren, zoals muskusratten, honden, konijnen en bevers kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Bij schades wil het waterschap dan ook zo snel mogelijk actie ondernemen.

Aangezien de bever een beschermde diersoort is, moet daarvoor toestemming worden gevraagd van de provincie Overijssel in de vorm van een ontheffing op de Natuurbeschermingswet.

Opmars

De bever is terug in Nederland en vanuit het zuiden bezig met een opmars landinwaarts. De terugkeer van het dier wijst op herstel van de biodiversiteit. Voor de waterveiligheid kan het echter een keerzijde hebben. Om die reden worden schades snel hersteld en zoekt het waterschap naar ‘bevervriendelijke’ oplossingen. Door bijvoorbeeld oevers te verflauwen en voedselbronnen of beschutting te verwijderen, worden die locaties minder aantrekkelijk en blijven de bevers hopelijk bij de dijk weg.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button