BouwKabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Flexwonen kansrijk binnen woningbouwopgave Zwolle

Zwolle – Zwolle gaat flexwoningen toevoegen aan het woningaanbod in Zwolle. Dit maakt onderdeel uit van het
Coalitieakkoord en is een van de uitgangspunten in de betaalbaarheidsagenda. Flexwonen heeft de
macht om sneller woningen te kunnen realiseren ten opzichte van reguliere bouw, onder andere
vanwege kortere realisatietijd qua bouw en omdat er meer locaties in beeld komen vanwege de
tijdelijkheid.

Flexwonen is een middel om versnelling, doorstroming en vernieuwing op gang te brengen. Flexwonen
is meer dan tijdelijk gebruik van locaties. Transformatie van een bestaand gebouw, de bestaande
voorraad (tijdelijk) anders benutten en permanente gebouwen voor tijdelijke bewoning vallen hier ook
onder. Dit vraagstuk staat ook in relatie tot de asielopvang: de doorstroom uit de asielcentra
stokt, waardoor ook de opvang overvol raakt.

De nieuwe, circulaire en herplaatsbare flexwoningen zijn niet meer te herkennen als een tijdelijke woning. Er zijn veel nieuwe concepten in de afgelopen jaren ontwikkeld. De landelijke aandacht voor dit type woning heeft dit versneld.

Er is een stimuleringsregeling vanuit de rijksoverheid en een garantieregeling. Ook zijn er expertpools en wordt er aanbesteding geregeld vanuit het rijksvastgoedbedrijf en Aedes, branchevereniging wooncorporaties. In Zwolle zijn 6 locaties naar voren gekomen voor de stimuleringsregeling. Deze locaties worden bekend gemaakt wanneer het participatieproces met de buurt start. Oosterenk en Scholtensteeg zijn al eerder bekend gemaakt. De locaties liggen verspreid over de stad, vaak aan de randen in ongeveer alle stadsdelen. Het gaat in totaal om 288 woningen. Voor 5 locaties betreft het circulaire, demontabele woningen op een tijdelijke locatie en op 1 locatie gaat het om een transformatie van een voormalig kantorencomplex naar woningen. Voor 2 locaties betreft het gronden van de gemeente.

Men gaat uit van een exploitatietermijn van 30 jaar. Daarna zijn nieuwe periodes nodig.

Bron
zwolle.nl

Gerelateerde artikelen

Back to top button