Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Filmtheater Fraterhuis krijgt nieuw pand op oude Xenos/Kruidvat locatie

Zwolle – Op de locatie van het voormalige Xenos/Kruidvat pand aan het Broerenkerkplein kan het filmtheater Fraterhuis onderdak vinden in een nieuw te bouwen pand. Op deze plek kan tegen aanmerkelijk lagere kosten dan in het Hudson’s Bay pand een nieuw filmtheater met vijf filmzalen gebouwd worden. De huisvestingskosten van het nieuwe gebouw kunnen gedekt worden door een verruiming van de cultuurbegroting. Dat schrijft het college van B en W in de Perspectiefnota 2025-2028.

Daarmee kan de langgekoesterde wens van het Fraterhuis om uit te breiden toch landen in het Broerenkwartier. De gemeente wil meer levendigheid in het Broerenkwartier en de Zwolse binnenstad brengen door dit winkelgebied om te vormen tot een mix van wonen, winkels, horeca en cultuur. Het voormalige Hudson’s Bay pand leek een geschikte plek voor de nieuwbouw van het filmhuis en de gemeenteraad stemde eind 2022 in met nieuwbouw op deze plek,

Andere locatie

Eind vorig jaar besloot het college om niet verder te gaan met de plannen voor het Fraterhuis in het voormalige Hudson’s Bay pand vanwege het te forse beslag dat dit zou leggen op de cultuurbegroting, die al onder druk stond vanwege stijgende kosten in de cultuursector. De afgelopen maanden heeft het college verkend hoe in de meerjarenbegroting om te gaan met de financiële tekorten bij diverse cultuurinstellingen en de gewenste uitbreiding van het Fraterhuis. Gelijktijdig is gekeken of er een alternatieve locatie te vinden was in het Broerenkwartier waar het Fraterhuis tegen lagere kosten gerealiseerd kan worden.

Artist impression Fraterhuis (architectenbureau De Zwarte Hond in opdracht van Junco B.V.) – Zo zou het nieuwe pand van het Fraterhuis eruit gaan zien op de locatie van de voormalige V&D / Hudson’s Bay

Wethouder Monique Schuttenbeld is opgetogen: “Het onderzoek laat zien dat het mogelijk is om de uitbreiding van het Fraterhuis te realiseren op de plek van het oude Xenos/Kruidvatpand aan het Broerenkerkplein. Hier kan aan het plein, op een geweldige en strategische locatie, sneller en tegen aanmerkelijk lagere kosten een nieuw filmhuis met vijf zalen en een publieke multimediaruimte gebouwd worden dat past bij een stad als Zwolle. Daarmee slaan we – zoals steeds de bedoeling was – twee vliegen in een klap: het Fraterhuis kan hier de langgekoesterde uitbreiding vorm geven en dit deel van het Stadshart krijgt de gewenste levendigheid.”

Perspectiefnota

B en W stellen in de Perspectiefnota voor vanaf volgend jaar ruim 1 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor cultuur. Daarmee kunnen de cultuurinstellingen hun aanbod zoveel mogelijk op peil houden en de kostenstijgingen opvangen én is er ruimte om het nieuwe Fraterhuis aan het Broerenkerkplein mogelijk te maken.

Vervolg

Als de gemeenteraad instemt met de Perspectiefnota en verruiming van de cultuurgelden, dan kunnen de plannen voor de vestiging van het Fraterhuis op de nieuwe plek verder worden uitgewerkt. Voorwaarde daarvoor is dat er overeenstemming kan worden bereikt over de aankoop van het pand met de huidige eigenaar. De eerste gesprekken daarover zijn inmiddels gestart. Bij de uitwerking van de plannen zullen ook bewoners en ondernemers in de omgeving betrokken worden.

Reactie Fraterhuis

Henriëtte Boerhof, directeur van Filmtheater Fraterhuis, reageert: “Met deze uitkomst van het onderzoek en de onvermoeibare inzet van het college om dit samen met het Fraterhuis te realiseren kijken we hoopvol uit naar de volgende fase in dit proces. Het Broerenkwartier zou, ongeacht de exacte locatie, een fantastische plek voor het nieuwe Fraterhuis zijn.”

Nieuwe locatie
Foto © RTVFocusZwolle © Rebekka van ’t Ende – In het pand aan de Blijmarkt is op dit moment nog het Filmtheater het Fraterhuis gevestigd

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren