Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Fietsersbond Zwolle teleurgesteld over collegevoorstel fietsparkeren

Zwolle – De Fietsersbond is niet blij met het Actieplan Fietsparkeren Binnenstad. De Fietsersbond is zelfs zwaar teleurgesteld in het voorstel, dat maandag aan de Raad wordt voorgelegd.

Vorige week is door het college een plan gepresenteerd om meer fietsen te kunnen parkeren in de binnenstad. De Fietsersbond is niet blij met de gevolgde procedure en inhoud. Ze vinden dat de plannen die samen zijn ontwikkeld in de uitwerking alleen de stem van de middenstand blijken te vertegenwoordigen.  ‘Fietsers die, zoals uit allerlei onderzoeken blijkt, van groot economisch belang zijn, verdienen beter.’ aldus de Fietsersbond.

Gasthuisplein

De Fietsersbond heeft twijfels bij de keuze voor een bewaakte stalling aan het Gasthuisplein. Zwolle heeft met inpandige fietsenstallingen slechte ervaringen. Ze zijn straks allemaal gesloten. Of ze staan op de verkeerde plaats, óf de ingang is niet zichtbaar, óf de stalling ligt niet op de goede route.

De stallingsdruk neemt juist af richting Gasthuisplein. De beoogde stalling wordt op het verste punt van de stallingsvraag gesitueerd. Ook zijn op het Gasthuisplein geen grote publiekstrekkers. De risico’s omtrent gebruik, en de extra kosten in verband met de exploitatie, moeten worden afgewogen tegen die van een goedkopere variant, met 400 plekken op maaiveld, en misschien iets minder terrasruimte.

Stallingsverbod

Het college stelt voor een stallingsverbod voor de halve binnenstad in te voeren. Een verkeerd signaal: handhaven is geen goede optie, eerder een zwaktebod. Het betekent dat het ontwerp van de stallingen of de locaties niet aansluiten bij de vraag.

Handhaven op de Grote Markt lukt al niet, waarom dan uitbreiden? De keuzes hiervoor zijn erg vaag. In het Actieplan wordt gesproken over een onbalans (in stallingsplekken) die per locatie het gevoel van overlast geeft. De criteria voor overlast zijn hinder, gevaar of inbreuk op stadsbeeld. In de praktijk blijkt het alleen om inbreuk op stadsbeeld te gaan. Gevaarlijke situaties zijn er eigenlijk nauwelijks. Ook een ‘Beeldkwaliteitsplan’ laat voordat het is vastgesteld alvast zijn schaduw vallen over fietsend Zwolle, waardoor veel goede opties niet zijn onderzocht. Fietsen zijn geen rommel en horen er gewoon bij, zeker in Fietsstad Zwolle.

Pop-up stallingen

De stallingsvraag is altijd al fors in Zwolle en neemt alleen maar toe. Een aantal locaties zijn de afgelopen jaren opgeknapt, maar het aantal stallingen is amper toegenomen en op meerdere locaties zelfs afgenomen.

Het college zet vooral in op zogenaamde pop-up stallingen. Deze worden nu nauwelijks gebruikt en zijn vreselijk inefficiënt. De landtong van Het Rode torenplein moet de overloop worden, maar hier stalt nooit een fietser! De Fietsersbond denkt dat er betere alternatieven zijn en heeft deze ook ingebracht, maar het ontwikkelen kosten soms iets meer moeite.

De bewaakte stalling aan de Pletterstraat gaat dicht, juist nu er eindelijk geld is uitgetrokken om de straat beter begaanbaar te maken door de aanleg van een beter plaveisel. Tot verbazing van de Fietsersbond wordt de ruimte als openbare bewaakte stalling onttrokken aan de fietsparkeerlocaties. Bewoners en ondernemers krijgen nu extra stallingsruimte met automatische toegang en cameratoezicht toegewezen. Dit ter waarde van 20.000 euro.

Monitoring en evaluatie

Het College stelt voor jaarlijks fietsparkeertellingen te houden. Mits er voldoende tellingen gedurende het gehele jaar gehouden worden, kan de uitkomst belangrijke input leveren om het fietsparkeerbeleid verder te ontwikkelen. Dit geldt ook voor de evaluatie van de fietsvakken. Fietsvakken kunnen, indien goed uitgevoerd, een slimme en goedkope manier zijn om wildparkeren, te reguleren. Het omval- en diefstalrisico zijn wel aandachtspunten.

Hoe verder?

De Fietsersbond vertrouwt erop dat de Gemeenteraad van Zwolle het collegevoorstel Actieplan Fietsparkeren, vanwege de te zwakke onderbouwing van voorgestelde maatregelen, op deze manier niet overneemt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button