Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Fietsersbond bespreekt fietsparkeerprobleem WKC Zuid met gemeente

Zwolle – Het parkeren van fietsen is al langere tijd een punt van discussie. Met name op de zaterdagen zijn de vele geparkeerde fietsen in de smalle doorgang naar de Albert Heijn een doorn in het oog. Lastig doorkomen voor mensen met kinderwagens en invalide voertuigen. Aanleiding van de plaatselijke politiek om dit bespreekbaar te maken. De Fietsersbond heeft de afgelopen weken meerdere keren overleg gehad met de gemeente.

Dit heeft nu geresulteerd in een aantal concrete acties. De mogelijkheden voor fietsparkeren op het pleintje bij AH worden door de gemeente onderzocht. De resultaten uit het onderzoek vormen de basis voor een voorstel dat binnenkort op tafel komt. Er moet in elk geval een mogelijkheid komen om fietsers met een fysieke beperking dichtbij de bestemming te laten parkeren.
Na de vakantieperiode bespreekt een verkeersdeskundige van de gemeente met de Fietsersbond plannen tot het creëren van extra fietsparkeerplaatsen, daarbij komt ook de bereikbaarheid en de inrichting van die parkeerplaatsen ter sprake. Gekeken wordt naar oplossingen op korte en langere termijn.

De Fietsersbond heeft een aantal wensen voor een succesvol fietsparkeerbeleid. : ‘Bij de supermarkt in het centrumgebied waar niet gefietst mag worden zullen hoe dan ook fatsoenlijke voorzieningen aanwezig moeten zijn, omdat anders toch veel fietsen wild geparkeerd zullen worden. Flankerend kunnen echter wel maatregelen getroffen worden om het stallen aan de rand van het centrumgebied te stimuleren. Belangrijke aandachtspunten zijn: de afstand tot de winkel, aanwezigheid depot winkelwagentjes, aantal en soort fietsenrekken, vriendelijke inrichting en toegankelijkheid van het fietsparkeerterrein, snelle en veilige bereikbaarheid per fiets vanuit de wijk, goede straatverlichting, gratis en bewaakt parkeren.’.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button