KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & Opinie

Fietsenstalling Stationsplein valt 250.000 euro duurder uit

Zwolle – In de gemeenteraadsvergadering van 14 december gaven CDA en VVD een statement af over de ondergrondse fietsenstalling op het Stationsplein. Ze zijn blij dat hij er is, maar ook erg geschrokken over de budgetoverschrijding van 250.000 euro. Dit komt nog bovenop de extra kosten die al gemaakt zijn vanwege het opruimen van vervuiling op het terrein.

Het station van Zwolle is door het Rijk aangewezen als belangrijke schakel in het OV-netwerk van
de toekomst. Station Zwolle wordt daarom klaar gemaakt voor de toekomst. De nieuwe ondergrondse
fietsenstalling is daar een belangrijk onderdeel van. De stalling biedt plek aan meer dan 5.500 fietsen
en is daarmee één van de grootste van Nederland. De gemeente heeft de stalling gebouwd en is eigenaar. NS Fiets gaat de stalling huren en NS Stations is verantwoordelijk voor de exploitatie. De NS draagt één derde bij aan de exploitatiekosten, de gemeente staat garant voor het laatste derde daarvan.

Op 24 november van dit jaar is ingestemd met de huurovereenkomst. Daarin staan de volgende bepalingen:

  • Eerste 24 uur gratis parkeren;
  • NS betaalt een marktconforme huur aan de gemeente;
  • De btw op de door de gemeente gedane investering voor de bouw is voor de gemeente volledig compensabel of aftrekbaar;
  • NS neemt volgens de geldende landelijke normen 1/3e deel van het exploitatietekort voor haar rekening; de gemeente neemt 1/3 van dit tekort voor haar rekening en staat garant voor nog eens 1/3 deel.

De betrokken organisaties zijn nog met elkaar in gesprek over de mogelijkheden om de toekomstige exploitatiekosten te drukken. Het streven is om in het eerste kwartaal van 2021 een definitief en met partijen afgestemd inzicht te hebben in de exploitatie. De overschrijding van 250.000 is voornamelijk veroorzaakt door aanzienlijk hogere kosten voor meerjarenonderhoud en -beheer en hogere eigenaarslasten (hogere WOZ-waarde heeft gevolgen voor onder andere de onroerend zaak belasting) dan van te voren aangenomen. Ook zijn gerealiseerde kostenbesparingen verdwenen door onder andere een wijziging in de CAO voor NS-medewerkers waardoor de personeelskosten enorm zijn toegenomen.

CDA en VVD vragen in de raad niet om een motie of agendering, maar wel om aandacht voor dit probleem van de wethouder. Het bedrag van 250.000 euro wordt onttrokken aan de reserve Spoorzone.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Meldingen van deze website toestaan? Toestaan Weigeren