EconomieNieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Extreem veel PGB-gebruikers in Regio Zwolle

In de regio Zwolle wordt door veel meer mensen gebruik gemaakt van langdurige zorg aan huis dan verwacht.

Dit blijkt uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer naar de regionale verschillen in het zorggebruik van ouderen en chronisch zieken.

PGB

Opvallend in de Regio Zwolle is het grote aantal mensen dat gebruik maakt van een Persoon Gebonden Budget (41,8 % hoger dan verwacht).  Wat betreft de totale kosten van het PGB gebruik zit deze regio daarentegen 8,1% lager dan de landelijke verwachtingen.

Persoonlijke verzorging en verpleging

Ook in de zorg zonder verblijf (o.a. persoonlijke verzorging en verpleging) wijkt de regio Zwolle af. Het aantal gebruikers van zorg zonder verblijft ligt 12% hoger dan verwacht. De totale kosten liggen zelfs 16 % hoger dan verwacht.

Zorginstellingen (o.a. woonzorgcentra)

Wat betreft de zorg met verblijf (o.a. woonzorgcentra) wijkt onze regio in aantal gebruikers niet echt af. Wel als het gaat over de totale kosten. Deze liggen 9,4% hoger dan verwacht.

Niet-verklaarbare verschillen

Om de regionale verschillen goed te kunnen vergelijken zijn een groot aantal objectief meetbare verschillen zoals leeftijd, inkomen en bijvoorbeeld leefstijl (roken, alcohol en gewicht) er uit gefilterd. Ook na deze filtering bleven er verschillen bestaan tussen de regio’s. Deze noemt de Algemene Rekenkamer de niet-verklaarbare verschillen.

500 miljoen bezuinigen door aanpak regionale verschillen

Het ministerie wil  vanaf 2017 structureel 500 miljoen minder uitgeven aan de zorg. Dit moet gerealiseerd worden door het terugdringen van de regionale verschillen. De rekenkamer adviseert dan ook om meer kwalitatief onderzoek te doen naar de regionale verschillen. Al duidelijk is wat de oorzaak is van de regionale verschillen kan ook overbesteding, onderbesteding en een inefficiënte inzet van middelen aangepakt worden.

 

Bron: Rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg van de Algemene Rekenkamer
Bron: Rapport Regionale verschillen in de langdurige zorg van de Algemene Rekenkamer

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button