Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Extra pompen in IJssel voor voldoende water in Twentekanaal

Zwolle – Door de extreem lage waterstand op de IJssel hebben de gezamenlijke waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel in samenwerking met Rijkswaterstaat besloten om extra pompen te plaatsen bij gemaal Eefde, net iets boven Zutphen.

Met deze extra pompcapaciteit kan op korte termijn voldoende water in het Twentekanaal gepompt worden en vanuit daar worden verdeeld over de gebieden van de drie waterschappen. Het Twentekanaal is een belangrijke waterbron én doorvoerroute voor diverse functies. Denk hierbij aan scheepvaart, landbouw, natuur, drinkwatervoorziening en recreatie. Ook in deze droge periode willen de samenwerkende partijen deze functies zo goed en zo lang mogelijk blijven bedienen.

Extreem laag

De waterstanden op de IJssel staan extreem laag. De verwachting is dat dit de komende tijd aanhoudt. Hierdoor staan de waterstanden op de IJssel en in een deel van de werkgebieden van de waterschappen onder druk en zijn extra maatregelen nodig, zoals de tijdelijke extra pompen bij gemaal Eefde. Deze extra pompcapaciteit vormt overigens geen garantie op het uitblijven van watertekorten deze zomer. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) kan besluiten om de aanvoerhoeveelheid via gemaal Eefde te beperken, met het oog op eventuele problemen op de IJssel of het IJsselmeer. Van een dergelijk besluit is op dit moment geen sprake.

Uitzonderlijke situatie

Dijkgraaf Dirk-Siert Schoonman van Waterschap Drents Overijsselse Delta: “We hebben te maken met een uitzonderlijke situatie. De droogte manifesteert zich niet alleen door het uitblijven van regen in Nederland, maar ook door een lage waterstand in de IJssel. Daardoor is het écht noodzakelijk om gemaal Eefde te voorzien van extra pompcapaciteit, waarmee het water diep genoeg kan worden opgepompt. Dit gemaal van Rijkswaterstaat pompt water uit de IJssel in het Twentekanaal en voert daarmee ook water aan naar ons werkgebied. Via allerlei gemalen en stuwen voedt dit water bijvoorbeeld de Overijsselse Vecht en het Overijssels Kanaal. Maar ook nog noordelijker, tot aan de Dedemsvaart en het Ommerkanaal aan toe. Deze gebieden willen we zo lang mogelijk kunnen voorzien van water.”

“Deze gebieden willen we zo lang mogelijk kunnen voorzien van water.” Dirk-Siert Schoonman, dijkgraaf WDO Delta

 

Grote belangen

Op basis van de kostenverdeelsleutel uit het zogeheten Waterakkoord Twentekanalen – Overijsselse Vecht draagt WDODelta 630.000 euro bij aan de kosten van de extra pompinstallatie. Hierbij is uitgegaan van een periode van twee maanden. “Een groot bedrag voor grote belangen”, aldus Schoonman. “Alleen op deze manier kunnen we de aanvoercapaciteit van gemaal Eefde blijven borgen en daarmee droogteschade aan functies als landbouw, natuur en scheepvaart beperken. Als waterschappen en Rijkswaterstaat zitten we in hetzelfde schuitje. Mooi om te zien dat we samen optrekken om eventuele problemen te beperken. Het IJsselmeer, van waaruit we water aanvoeren voor het noordelijke deel van ons werkgebied, is overigens nog steeds goed op peil.”

Gerelateerde artikelen

Back to top button