Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Extra aandacht voor natuur- en milieuonderwijs in Zwolle

Zwolle- De gemeente Zwolle wil een zogeheten natuur- en milieueducatie makelaar die bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van natuur- en milieuonderwijs gaat coördineren en verbinden. Dat meldt het college van B en W aan de gemeenteraad. De raad had eerder dit jaar voor een periode van drie jaar geld beschikbaar gesteld om kennis en bewustwording over natuur- en milieuonderwerpen voor kinderen en volwassenen te vergroten.

NME-makelaar

Er zijn binnen Zwolle al veel activiteiten en lesmiddelen over natuur en duurzaamheid voor het onderwijs, maar die zijn niet altijd bekend bij de scholen of sluiten niet goed aan bij de behoeften van scholen. Samen met partners uit de stad heeft de gemeente daarom het idee ontwikkeld om voor de komende drie naar een nieuwe functie te creëren op het gebied van natuur- en milieuonderwijs: de NME-makelaar.

Ambities

De makelaar verbindt partijen uit de stad zoals scholen, ROVA en de Milieuraad, stimuleert ontwikkeling van nieuwe activiteiten en maakt het bestaande aanbod zichtbaar. Ook gaat de nieuwe natuur- en milieumakelaar een visie opstellen met daarin de ambities voor de langere termijn van de gemeente en verschillende partners uit de stad ten aanzien van natuur- en milieueducatie.

De makelaar gaat het aanwezige aanbod beter ontsluiten en zichtbaar maken en daarmee scholen ontzorgen die aan de slag willen met natuur- en milieuthema’s. Daarnaast kan hij of zij ook nieuwe activiteiten (laten) ontwikkelen, die aansluiten bij de behoeften van de scholen, bijvoorbeeld over thema’s als klimaatadaptie, circulaire economie en energietransitie.

Duurzaam Zwolle

Wethouder Michiel van Willigen: ‘Samen met organisaties uit de stad en de nieuwe makelaar kunnen we de huidige én nieuwe initiatieven verder uitbouwen en meer zichtbaar maken voor Zwolse inwoners, scholen en organisaties. Daarmee vergroten we onze gezamenlijke kennis en betrokkenheid en dragen we samen bij aan dezelfde doelstelling: een duurzame Zwolse samenleving’.

Gerelateerde artikelen

Back to top button