Kunst & CultuurLevensbeschouwingNieuws uit ZwolleVoorpagina

Exploitatie Grote Kerk Zwolle in stichting – kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik

Zwolle –Het was al een tijd gaande. De Grote Kerk in het centrum van de stad bood al langere tijd plaats aan allerlei culturele- en maatschappelijke activiteiten. Maar deze week is dan toch echt het principebesluit genomen door de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle om de exploitatie van het gebouw De Grote of St. Michaëlskerk te verzelfstandigen in een stichting.  De kerk kan daarmee uitgroeien tot kloppend hart van de stad Zwolle, voor nu en de komende generaties.

De besluitvorming is in lijn met de wens van de werkgroep ‘Grote Kerk voor de Stad’. De werkgroep bood het kerkbestuur voorafgaand aan de vergadering een petitie aan met ruim 1.150 handtekeningen. De ondertekenaars willen de kerk als kerk voor de stad behouden en zien ook een goede toekomst in de combinatie van kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik.

De kerkenraad neemt in grote lijnen de voorstellen over van het in december gepresenteerde masterplan. Voor de ontwikkeling van breder kerkelijk en niet-kerkelijk gebruik zijn basisinvesteringen nodig. Die kan de Protestantse Gemeente Zwolle niet bekostigen. Daarom wordt aanvullende financiering gezocht voor zowel investeringen in het gebouw als voor een gezonde exploitatie. Daarvoor zijn veel partners nodig. Het is de bedoeling om de Grote Kerk in een aparte stichting op afstand te plaatsen van de Protestantse Gemeente Zwolle. Dat geeft het nieuwe bestuur van de Grote Kerk de kans om de plannen met partners voortvarend uit te voeren. Aan de andere kant kan de Protestantse Gemeente zich concentreren op het werk in de wijkkerken. Met een nieuw bestuur en een nieuwe organisatie zal de prioriteit liggen op het uitwerken en implementeren van de plannen.

De kerkenraad heeft daarnaast besloten om de kerkelijke toekomst van de Grote Kerk nader te onderzoeken. Waar in het masterplan nog gesproken wordt van ‘stadskerk’ wil de kerkenraad zich daar op voorhand nog niet aan verbinden. Een werkgroep zal in mei komen met een concreet profiel voor het toekomstige kerkelijk gebruik.

Voorzitter Gégé Callenbach van de Algemene Kerkenraad is blij met het positieve besluit. ‘De kerk kan samen met Museum De Fundatie en boekhandel Waanders in de Broeren gezichtsbepalend voor Zwolle zijn. Met dit principebesluit staat de weg open om met anderen aan de slag te gaan. Hierbij moet ook worden gedacht aan het plan van Theo Runhaar voor de route door de stad. Het is fantastisch om te zien hoeveel energie er is binnen en buiten de kerk om er een succes van te maken.’

Grote Kerk Zwolle

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button