Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

Experiment & Ernst kernwaarden cultuurprofiel Zwolle

Zwolle – Experiment & ernst, dat zijn de twee kernwaarden van het regionale cultuurprofiel dat b en w van Zwolle vandaag aan minister Van Engelshoven aanbieden. Samen met de culturele partners, provincie Overijssel en Regio Zwolle formuleerde de gemeente de kernwaarden en ambities voor het cultuurbeleid van de regio voor de samenwerking met het Rijk.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap nodigde deze zomer zestien stedelijke regio’s, waaronder Zwolle, uit om met de culturele partners een cultuurprofiel te maken als basis voor haar nieuwe cultuurbeleid vanaf 2021.

Wethouder Monique Schuttenbeld: “We zien die uitnodiging als een kans om de stad en regio nog aantrekkelijker te maken en een prominentere plek te geven in het Nederlandse cultuurbeleid. Het is de eerste stap naar een andere manier van samenwerken tussen gemeenten, provincie en het Rijk in aanloop naar het nieuwe cultuurbeleid. Daarom hebben wij onze culturele en creatieve partners gevraagd om met ons te definiëren wat onze cultuurregio onderscheidt en waar wij ons de komende jaren samen met het rijk en de cultuurfondsen op willen richten. Ook de provincie Overijssel heeft daarin meegedacht. Het profiel ligt er nu, maar daarmee zijn we niet klaar. Integendeel, dit is pas het begin van de culturele samenwerking in de regio.”

Kernwaarden

De onderscheidende kernwaarden voor de cultuurregio Zwolle zijn Experiment en Ernst. Experiment staat voor het zoeken naar nieuwe wegen, ruimte, spelen en de durf om te mislukken. Zonder experiment is er geen vernieuwing. Ernst staat voor de innerlijke wens en continue zoektocht naar inhoud, ‘waarheid’ of de kern. De cultuurinstellingen en makers staan op de schouders van en bouwen voort op het cultureel erfgoed.

De kernwaarden vormen de basis om de cultuur in de stad en regio te verstevigen en vernieuwen en een groter en divers publiek te bereiken. De ambities van de cultuurregio liggen op drie gebieden: een leven lang leren, vernieuwing en innovatie en toekomstbestendigheid. De kernwaarden en ambities zijn uitgewerkt in acht actielijnen. Daaruit zijn vier proeftuinen geselecteerd voor 2019 en 2020 waarop de regio samenwerking met de minister vraagt.

Proeftuinen

Het Rijk wil in de aanloop naar het nieuwe cultuurbeleid in 2019 en 2020 investeren in regionale proeftuinen, die voortkomen uit de stedelijke en regionale profielen. In de proeftuinen wordt geëxperimenteerd met nieuwe manieren van (samen)werken.

Voor de regio Zwolle zijn er proeftuinen voorgesteld voor 2019 en 2020: een hybride productiehuis, een invulling van de Creatieve Campus (die in de Spoorzone moet landen) op een tijdelijke locatie in de binnenstad, gezamenlijke talentontwikkeling door Kameroperahuis en Theaterschip Deventer en het krachtig en op vernieuwende wijze vertellen van de verhalen van Zwolle én de regio.

Begin

Eind november bespreekt de minister de cultuurprofielen met de cultuurregio’s, waarna zij de profielen als onderdeel van haar adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur zal voorleggen. Naar verwachting zal ze op basis van dat advies medio 2019 haar uitgangspunten voor het beleid voor de periode 2021-2024 presenteren.

Intussen gaat Zwolle met de culturele en creatieve partners en andere gemeenten in de regio door met het verder uitwerken en uitvoeren van de actielijnen en proeftuinen.

Wie daarover mee wil denken is op 4 december welkom bij de Club Cele Meet Up (externe link) over het profiel van de stedelijke cultuurregio Zwolle.

Gerelateerde artikelen

Back to top button