KabelkrantNieuws uit ZwolleZorg & Welzijn

Evenwichtig en in tempo doorbouwen

Zwolle – Wat is voor de woningbouwopgave de optimale verdeling van prijsklassen qua nieuwsbouw? Die vraag stond centraal in het onafhankelijke RIGO-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zwolle. De Zwolse woningmarkt staat immers onder druk. Woningprijzen zijn nog nooit zo hoog geweest. Met name mensen met een lager- en middeninkomen, jongeren, starters en woningzoekers, komen op dit moment moeilijk aan een woning. In de betaalbaarheidsagenda 2022 zet de gemeente in op het vergroten van het betaalbaar aanbod en het blijvend betaalbaar houden van het aanbod. Het onderzoek wijst uit dat de huidige verdeling in ieder geval passend is voor de periode tot 2030. Wethouder Anker hierover: ”Het lijkt er op dat de concurrentie op goedkope woningen groter wordt als je niet evenwichtig en gebalanceerd doorbouwt in de gehele linie”.

Geen antwoord dat in beton is gegoten

Het antwoord op de vraag naar de optimale verdeling is niet keihard, maar hangt mede af van ontwikkelingen op de korte of middellange termijn en ook de beleidsmatige keuzes om specifieke doelgroepen al dan niet te ondersteunen. En van macro-economische omstandigheden, die lastig te voorspellen zijn.

Huidige balans aanbod en vraag

In het rapport keek men o.a. ook naar de inkomensverdeling en nu en de ontwikkeling ervan onder de Zwolse bevolking. Zo lijkt het aandeel goedkoop met 44% momenteel goed aan te sluiten op het aandeel huishoudens met lage inkomens (43%). Dure woningen maken momenteel 25% uit van de voorraad. Afhankelijk van economische omstandigheden bedraagt dit aandeel tot 2030 tussen de 30% en de 45%. Dit heeft te maken met welvaartsontwikkeling, die over een periode van tien jaar tot op heden altijd positief is geweest. Als bijvoorbeeld wordt gekozen voor een groter dan evenredig accent op het middensegment gaat dit logischerwijze ten koste van het duurdere segment.

Over de hele linie bouwen

Het blijft wat de woningmarkt betreft een kwestie van goed monitoren hoe de markt zich ontwikkelt, zowel de bouwmarkt zelf als de inkomensontwikkeling. Wethouder Anker: “We hebben gezien dat de prijzenontwikkeling in de huizenmarkt de afgelopen heel snel is gegaan. En al lijken we op de goede weg, we zullen de ontwikkelingen goed moeten blijven monitoren. Zwolle heeft baat bij een goede balans in haar woningaanbod en met de marktpartijen zetten we maximaal in op de aanvulling van die woningvoorraad”.

Gerelateerde artikelen

Back to top button