Kampereiland in het licht

Tijdens de donkere dagen voor kerst zetten Streekbelangen Kampereiland en IJsseldelta Boert
Bewust het Kampereiland in het licht. Op 15, 16 en 17 december kan vanaf 17.00 uur tot 21.00 uur
een route worden gereden langs prachtig verlichte, historische boerderijen en woonhuizen.
Kampereiland leeft van oudsher met het water. Zo liggen veel boerderijen en woonhuizen op
eeuwenoude terpen die fier boven het landschap uitsteken. Ook landschapselementen en het
water worden daarom op een bijzondere manier uitgelicht tijdens Kampereiland in het licht.

Samen met de bewoners zetten Streekbelangen Kampereiland en IJsseldelta Boert Bewust het
Kampereiland in het licht. De route van circa 35 kilometer wordt gereden langs prachtig verlichte
historische boerderijen, woonhuizen, landbouwwerktuigen en landschapselementen. Ook het leven
met het water wordt zichtbaar gemaakt. Een kolk die ooit is ontstaan door een dijkdoorbraak wordt
in de spotlights gezet en ook de historische pont over het Noorddiep komt weer tot leven.

Ook aan de kinderen is gedacht. Zij kunnen onderweg letters verzamelen die samen een woord
vormen en maken zo kans op een leuke kadobon. De eenrichtingsroute start op de Nesweg en kan
eenvoudig worden gereden via borden die langs de weg geplaatst staan maar ook via het speciale
routekaartje. De route eindigt aan de Middendijk. Kampereiland in het licht bekijk je vanuit de eigen
auto.

Alle informatie over Kampereiland in het licht is te vinden op
www.ijsseldeltaboertbewust.nl/activiteiten

The event is finished.

Back to top button