Nieuws uit ZwolleVoorpagina

Eli Heimans fiets- en wandeltocht

PvdA-Zwolle organiseert op zondag 5 oktober, vanaf 10.00 uur een fiets- en wandeltocht naar aanleiding van het honderdste sterfjaar van (natuur)onderwijzer Eli Heimans. Tijdens de excursie wordt ingegaan op de historische rol en betekenis van Eli Heimans (en Jac. P. Thijsse) voor de natuurbescherming en natuureducatie in Nederland. De basis voor de loopbaan van Heimans is gelegd in zijn geboortestad Zwolle. Tijdens wandelingen naar het Engelse Werk, langs de IJssel en de Vecht en naar Heino en Raalte deed hij veel kennis op van de flora en fauna.

Met een fietstocht langs zijn geboortehuis en stoffenweverij van zijn vader en een wandeling door het Engelse Werk zal het werk van Heimans, door middel van concrete natuurvoorbeelden, worden toegelicht. De Partij van de Afdeling Zwolle wil tijdens deze tocht ook ingaan op de actuele situatie van de natuur en de biodiversiteit in Zwolle. De excursie wordt geleid door PvdA -gemeenteraadslid Herman Sieben, oud-consulent natuur- en milieueducatie van het IVN en werkzaam bij Staatsbosbeheer.

Tijdstip: van 10.00 tot circa 13.00 uur
Waar: vanaf het Diezerplein 33 Zwolle
Opgave via zwolle.pvda@gmail.com
Informatie via raadslid Herman Sieben 0620898748
Meenemen: Fiets en wandelschoenen.

Achtergrondinformatie Eli Heimans

Samen met Jac. P. Thijsse heeft de in Zwolle geboren Eli Heimans in het begin van de vorige eeuw een grote betekenis gehad voor de natuurbescherming en de natuureducatie in Nederland. Het is de grote verdienste van Heimans en Thijsse dat zij het plezier dat zij zelf aan de natuur(studie) beleefden, wisten over te brengen op het grote publiek. Door hun optreden en geschriften legden beide onderwijzers de basis voor de moderne natuurbeweging.

Eli Heimans werd op 28 februari 1861 geboren te Zwolle. Hij volgde de lagere school en de HBS, maar maakte die laatste niet af, omdat hij in de ververij van zijn vader moest meehelpen. Heimans volgde aan de Zwolsche Normaalschool de opleiding tot onderwijzer en haalde er de hulpakte, hoofdakte, de akte voor wiskunde en de aktes voor drie vreemde talen. In zijn jeugd verzamelde hij planten en dieren, gevonden op zijn natuurwandelingen. Bij het leren kennen van de planten werd hij geholpen door“Kruiden-Marie” uit Heino.

Gerelateerde artikelen

Install PWA
Back to top button
Altijd direct op de hoogte van het spraakmakende en laatste nieuws uit Zwolle? Met het inschakelen van gratis website push notificaties mis je niets. Ja prima! Nee