112 nieuwsNieuws uit ZwolleVoorpagina

Eigenaren moeten bootjes, steigers en afrasteringen verwijderen bij Vecht

Eigenaren van afrasteringen en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Overijsselse Vecht moeten deze vóór dinsdag 1 december verwijderen. Dit in verband met een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater, ijs en sediment. Hetzelfde geldt voor eigenaren van in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Vanaf maandag 7 december controleert het Waterschap Groot Salland hierop.

Met de winter in aantocht neemt de neerslag toe en stijgt het waterpeil. Zo ook in de Overijsselse Vecht. Om overlast te voorkomen, moet daarom het zomerbed van de rivier vrij worden gemaakt. Bij nalatigheid van eigenaren worden de betreffende zaken in opdracht van het waterschap alsnog verwijderd, op kosten van de eigenaar.

Vrijmaken zomerbed

Het vrijmaken van het zomerbed en de oevers langs de Vecht is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren het water als dat in de winterperiode buiten haar oevers treedt. Het Waterschap Groot Salland heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier de Regge in de Vecht bij Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle.

De waterschappen Groot Salland en Vechtstromen zijn verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht. Grote delen van Overijssel en een deel van Drenthe zijn voor de af- en aanvoer van water afhankelijke van deze rivier. Daarnaast is de Vecht van grote betekenis voor landbouw, natuur, landschap en recreatie.

Door: redactie

RTV Focus Zwolle is een vernieuwend lokaal RTV station in Zwolle dat plaatselijk nieuws, evenementen, kunst, cultuur, weer, sport en lifestyle brengt op radio, internet en via foto- en video verslaglegging.

Gerelateerde artikelen

Back to top button