112 nieuwsNieuws uit Zwolle

DJI verlengt corona maatregelen t/m 28 april

Zwolle – In navolging van de dinsdag aangekondigde maatregelen van het kabinet verlengt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) de eerder genomen maatregelen in gevangenissen, Forensische Zorg en justitiële jeugdinrichtingen tot en met 28 april. Het gaat hierbij onder anderen om opschorting van bezoek en verlof in het gevangeniswezen en Forensische Zorg, en vermindering van het aantal vervoersbewegingen naar rechtbanken. Daarnaast zal het beleid rondom bezoek in justitiële jeugdinrichtingen worden aangescherpt om verspreiding van het Corona virus te voorkomen. Dat betekent dat ook jeugdigen per 1 april geen bezoek meer mogen ontvangen.

Beperkt aantal besmettingen

Tot nu toe is bij vier justitiabelen het Corona virus vastgesteld. Het gaat daarbij om een gedetineerde die in PI De Schie verbleef en sinds 18 maart wordt verzorgd in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen. Daarnaast zijn drie tbs-gestelden besmet met het virus, zij verblijven in de Oostvaarderskliniek en de Rooyse Wissel en worden ter plekke verzorgd. In alle inrichtingen en klinieken geldt de afspraak dat justitiabelen met verkoudheidsklachten, hoesten of kortademigheid en boven de 38 graden Celsius koorts uit voorzorg worden afgezonderd op hun eigen cel, wat gelijk staat aan thuisisolatie voor andere Nederlanders. Op dit moment verblijft in het gevangeniswezen één gedetineerde in een dergelijke afzondering en in de Forensische Zorg vier. In de justitiële jeugdinrichtingen is op dit moment geen sprake van vastgestelde besmettingen of jeugdigen met klachten. In totaal verblijven momenteel 10.368 justitiabelen in het gevangeniswezen, Forensische Zorg en justitiële jeugdinrichtingen. Alleen mensen uit kwetsbare groepen die (naar medisch oordeel) meer risico hebben op een ernstig verloop van de ziekte en waarbij het voor de juiste vervolgbehandeling essentieel is om te weten of ze het coronavirus hebben worden, volgens RIVM richtlijnen, getest. Dit is vergelijkbaar met de gang van zaken in de rest van Nederland.

Gevolgen maatregelen

De maatregelen die sinds 13 maart gelden, hebben vanzelfsprekend impact op het verblijf in justitiële inrichtingen. De dagprogramma’s zijn in verschillende inrichtingen tijdelijk aangepast. Om het contact met dierbaren mogelijk te blijven maken, wat ook van belang is voor re-integratie, wordt meer mogelijkheid voor telefonisch contact geboden en kunnen justitiabelen gebruik maken van Skype. Daarnaast worden op lokaal niveau verschillende initiatieven tot uitvoering gebracht om de situatie beheersbaar en veilig te houden. Tot op heden kunnen de maatregelen over het algemeen rekenen op begrip onder personeel en gedetineerden en hebben ze niet geleid tot noemenswaardige incidenten of ongeregeldheden.

Minister Dekker voor Rechtsbescherming

“Ik ben enorm trots op de manier waarop het personeel van DJI zich de afgelopen weken heeft aangepast aan de veranderde omstandigheden. Natuurlijk zijn er bij personeel en justitiabelen, net als in de rest van Nederland, zorgen over hun gezondheid. Dat is heel begrijpelijk, maar de maatregelen die we nemen zijn juist bedoeld om de gezondheid en veiligheid in onze inrichtingen te waarborgen”

Gerelateerde artikelen

Back to top button