Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Directeur Wezo vertrekt per 1 mei

Directeur met ander profiel nodig

Door de invoering van de Participatiewet en het stopzetten van de instroom in de Sociale Werkvoorziening (Wsw) is er een nieuwe opgave voor gemeenten en sociale werkplaatsen. In dit kader onderzoekt de gemeente Zwolle, als beoogd enig aandeelhouder, samen met de Wezo hoe deze in de toekomst vormgegeven kan worden. Met het oog op deze ontwikkeling hebben de Raad van Commissarissen (RvC) en directeur Verkuylen de conclusie getrokken dat daar een directeur met een ander profiel voor nodig is.

1 mei vertrek

In overleg met de aandeelhoudende gemeenten hebben RvC en directeur Verkuylen besloten dat hij zijn werk voor Wezo per 1 mei afrondt. De komende maanden bereidt hij ook de overdracht voor, waardoor de continuïteit van het bedrijf geborgd zal zijn. De heer Verkuylen blijft op basis van de huidige arbeidsvoorwaarden tot 1 november aanstaande in dienst.

Vervolg

De gemeente Zwolle gaat in samenspraak met de Raad van Commissarissen, de Ondernemingsraad Wezo NV en de vier andere gemeenten op zoek naar een interim-directeur die vorm en inhoud kan geven aan de toekomst. De verwachting is dat de nieuwe (interim)directeur voor 1 mei aanstaande bekend is.

De gemeente Zwolle heeft het voornemen om enig aandeelhouder van Wezo te worden per 1 januari 2016. Over de overdracht van de aandelen wordt momenteel met de andere gemeenten (Raalte, Dalfsen, Zwartewaterland en Hattem) onderhandeld.

De verwachting is dat voor de zomer duidelijkheid is over de toekomstverkenning en het aandeelhouderschap.

De medewerkers en de Ondernemingsraad van Wezo NV zijn vandaag geïnformeerd.

Gerelateerde artikelen

Back to top button