Natuur & DuurzaamNieuws uit ZwolleVoorpagina

Veel dijken IJssel en Vecht voldoen niet aan nieuwe norm 2017: instabiel en uitholling

Zwolle – De dijken in het werkgebied van het Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn nog nooit zo sterk geweest. Toch voldoet 154 km van de 216 km grote dijken langs met name de rivieren IJssel, Vecht en Zwarte Water niet aan de aangescherpte normen van het Rijk die gelden vanaf 1 januari 2017. Van de 136 km kleinere dijken en kaden langs overig water zoals kanalen en weteringen is 13 km dijk langs de Kampereilanden nog onder de maat. Dit alles blijkt uit de recente veiligheidsrapportage van het waterschap.

Op het moment dat het Rijk de nieuwen normen vaststelt, zijn de waterschappen aan zet om hier invulling aan te geven. Dit is een proces waar jaren overheen gaan. Dit betekent niet dat in deze periode de waterveiligheid in het geding is. Door tijdelijke maatregelen tot het moment dat dijken zijn verstrekt en aan de nieuwe normen voldoen, houden wij deze veiligheid op het vereiste peil. Hierbij valt te denken aan dijkbewaking tijdens hoogwater, oefeningen dijkbewakers en het preventief nemen van tijdelijke maatregelen zoals het leggen van zandzakken.

Gebreken

Bij veel dijken is sprake van piping (water dat tijdens hoogwater door de dijk stroomt en grond meevoert, waardoor de dijk ondermijnd kan worden). Daarnaast spelen instabiliteit en te lage dijken een belangrijke rol in het niet voldoen aan de normen. Bij groene zanddijken is vaak de kwaliteit van de grasbekleding onvoldoende.

Schade door honden en rijsporen

Naast de genoemde veiligheidsrapportage worden de dijken twee keer per jaar ‘geschouwd’. Dit houdt een grondige visuele inspectie in. Alle waarnemingen worden zo snel mogelijk hersteld. In 2017 ging het in de meeste gevallen om graafschades (ca. 630) en schade door rijsporen (ca.150). Al deze schades zijn inmiddels hersteld.

Gerelateerde artikelen

Back to top button