Natuur & DuurzaamOnderwijs & WetenschapVoorpaginaZorg & Welzijn

Dierenweides Wezenlanden en Eekhout overgedragen aan stichting

De exploitatie van de dierenweides in park de Wezenlanden en park Eekhout wordt overgedragen aan de Stichting Kinderboerderijen Zwolle. Naast het beheer van de weiden  is de stichting voornemens activiteiten op en rond de dierenweiden te organiseren.

Stichting Kinderboerderijen Zwolle

De huidige dierverzorger heeft aangegeven de exploitatie over te willen nemen en onder te willen brengen bij de nieuw op te richten Stichting Kinderboerderijen Zwolle. Volgens het college van burgemeester en wethouders past dit in het beleid om meer activiteiten over te dragen aan partners in de stad. De overdracht wordt het eerste jaar als een pilot gezien. De stichting heeft dan een jaar om haar bestaansrecht te  bewijzen. Als dit niet slaagt, laat de gemeente Zwolle de exploitatie weer door ROVA verzorgen.

Activiteiten op de weiden

De Stichting Kinderboerderijen Zwolle gaat allerlei activiteiten op de weiden organiseren en betrekt daar (buurt)bewoners bij. Daarnaast worden diverse Zwolse instellingen op het terrein van onderwijs en zorg betrokken bij de weiden. Voor het beheer van de weiden wordt momenteel samengewerkt met het RIBW, deze samenwerking wordt voortgezet.

Gerelateerde artikelen

Back to top button