EconomieKabelkrantNieuws uit Zwolle

Derde ronde aanvragen coronasteun Cultuursector Zwolle

Zwolle – Kunstenaars, preformers, gezelschappen : kortom mensen die werkzaam zijn in de culturele sector van Zwolle kunnen voor de derde keer aanspraak maken op Coronasteun. De deadline voor het aanvragen ervan is 31 maart 2022. In totaal is er in deze derde ronde een bedrag van € 627.000 euro beschikbaar.

Cultuurwethouder Monique Schuttenbeld: “de aangescherpte coronamaatregelen waaronder de sluitingstijden van 17.00 uur en het maximale aantal bezoekers zorgen ervoor dat de culturele sector een terugloop in inkomsten en omzet ziet. Ik hoor ook doordat coronacrisis aanhoudt de financiële reserves worden aangesproken of zelfs al op zijn. Dit maakt het voor de sector steeds moeilijker om te investeren in nieuwe culturele activiteiten of aanbod. Een bijdrage vanuit de coronasteun-regeling kan net het verschil maken.”

De noodsteun valt uiteen in twee verschillende delen:

Een tegemoetkoming in huur en exploitatiekosten voor instellingen die het werk van Zwolse makers presenteren of instellingen die bijdragen aan/onderdeel zijn van de Zwolse culturele infrastructuur. Zij moeten bij de aanvraag aantonen dat er een tekort is ontstaan in het derde kwartaal van 2021 en dat dit niet met eigen geld op te vangen is. In totaal is er een bedrag van € 350.000 beschikbaar.

Maatwerk – op aanvraag bij de medewerkers cultuur kan coronasteun op maat worden geboden. Hiervoor is een bedrag van € 262.000,- beschikbaar. Hiermee kan een professionele makers, kunstenaars, organisatoren van evenementen, ongesubsidieerde gezelschappen in de culturele sector advies en maatwerk geleverd worden bij het aanvragen en verdelen van de noodsteun. De afgelopen tijd is gebleken dat de aanvragen complexer zijn dat bij de eerdere ronde noodsteun.

De regelingen en de voorwaarden zijn te vinden op www.zwolle.nl/cultuur (onder het kopje noodsteun). Aanvragen kunnen vanaf januari 2022 worden ingediend.

Afgelopen jaar werd er de rijksbijdrage voor steun een de culturele sector beschikbar gesteld. Voor Zwolle was dat een bedrag van €1,4 miljoen euro. Mogelijk komt er nog een vierde bedrag beschikbaar vanuit de Rijksoverheid.

Gerelateerde artikelen

Back to top button