Kunst & CultuurNieuws uit Zwolle

Definitief akkoord ontmanteling Stedelijk Museum Zwolle

Zwolle – Het bestuur van de Stichting Stedelijk Museum Zwolle (SMZ) heeft gisteren een definitief
akkoord bereikt met de gemeente over de beëindiging van het museum. Het bestuur is
verheugd dat zij de sociale regeling met haar medewerkers goed kan uitvoeren.

Eerder dit jaar besloot de Zwolse gemeenteraad de activiteiten van het SMZ te beëindigen. Het
bestuur SMZ stemde in met de beëindiging van het museum maar vroeg om meer tijd voor het
transitieproces. Die tijd heeft SMZ nu gekregen. SMZ zal de rechtszaak hierover die vrijdag a.s.
zou dienen bij de rechtbank intrekken.

Museumregistratie

Het transitieproces staat onder druk omdat HCO niet over de vereiste museumregistratie
beschikt. Tot op heden is het niet duidelijk hoe de museale collectie-taken geborgd zijn bij het
HCO. Een groot aantal bruikleengevers en schenkers van het museum – waaronder de
Vereniging Rembrandt – maken zich ernstig zorgen over de ontbrekende museumregistratie en
expertise bij het HCO. SMZ constateert dat de gemeente deze zorg onderkent en dat HCO de
museumregistatie op advies van SMZ in aanvraag heeft. De gemeente blijft actief betrokken en
erkent het belang van een zorgvuldige overdracht. Ook de kennisdeling tussen SMZ en HCO lijkt
nu op gang te komen. Dit alles leidt ertoe dat SMZ nu met vertrouwen een zorgvuldige afsluiting
kan realiseren.

Gevolgen brand

De brand die op 16 oktober in het SMZ-pand woedde, heeft de afwikkeling van beëindiging van
het SMZ gecompliceerd. Er ontstond schade aan het gebouw en aan de collectie. Nieuwe
afspraken waren nodig over de termijn en overdracht van personeel, gebouwen en collectie.
Overeengekomen is nu, dat het bestuur van de stichting SMZ zelf de schade afwikkelt met de
betrokken verzekeraars.

Inzet medewerkers

De ontmanteling van het SMZ is een ingewikkeld en voor de medewerkers emotioneel proces,
dat alleen maar complexer werd door de gevolgen van de brand. Ondanks het feit dat de
collectie-taken nog niet geborgd zijn in de nieuwe organisatie, heeft men zich neergelegd bij het
besluit van de gemeente. Medewerkers tonen zich proactief en coöperatief in de overdracht van kennis en kunde rond de collectie, inventaris naar HCO en de gemeente.

Gerelateerde artikelen

Controleer ook
Close
Back to top button