Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Gemeente zoekt 300 mensen in de bijstand die willen experimenteren

Zwolle – Aan ruim 900 Zwollenaren met een bijstandsuitkering wordt gevraagd mee te doen aan het onderzoek naar het effect van meer eigen regie in het vinden van een baan of dagbesteding. Zij hebben een brief gekregen met uitleg over het onderzoek en het verzoek om zich aan te melden. Voor een representatief resultaat streeft de gemeente naar 300 deelnemers.

Wethouder Eefke Meijerink: “Het doel van het onderzoek is om te kijken of je mensen beter helpt om te komen tot werk of een waardevolle daginvulling met ruimte en vertrouwen, dan met begeleiding en controle. In het onderzoek geven we een deel van de deelnemers ruimte om zelf te bedenken wat ze willen doen en hoe ze dat kunnen realiseren. In Zwolle kiezen we hiermee voor een eigen vorm van onderzoek naar sociale bijstand en elementen van het basisinkomen.”

De opzet

Het onderzoek duurt drie jaar en wordt begeleid door de Universiteit Twente. Door middel van loting worden de deelnemers over twee groepen verdeeld:
– De ene groep blijf onder de huidige afspraken werken aan het vinden en houden van een baan of dagbesteding. Voor deze groep verandert er eigenlijk niets.
– De andere groep krijgt de ruimte en vrijheid om zelf een plan van aanpak te maken en uit te voeren. Voor deze groep is op eigen verzoek begeleiding vanuit de gemeente aanwezig.

Elk jaar vullen alle deelnemers een vragenlijst in over hun ervaringen en bevindingen. Door de resultaten van groepen met elkaar te vergelijken, wordt inzichtelijk welke aanpak het beste en meeste effect heeft. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig.

Gerelateerde artikelen

Back to top button