Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

Deelname gemeente Zwolle aan wietproef op losse schroeven

Geen draagvlak bij coffeeshophouders

Zwolle – De gemeente Zwolle ziet af van definitieve deelname aan de landelijke wietproef. Bij dit experiment wordt de levering van wiet aan de coffeeshops gereguleerd. Na diverse gesprekken tussen de gemeente, het verantwoordelijke ministerie en de plaatselijke coffeeshophouders, blijkt dat er geen draagvlak is voor het experiment onder de Zwolse coffeeshopondernemers.

Op verzoek van een politieke meerderheid in de raad, heeft het college, de gemeente Zwolle op 4 juni 2019  aangemeld als deelnemer aan het experiment ‘gesloten coffeeshopketen’. Dit samen met nog 25 andere gemeenten. Dit experiment moet duidelijk maken of legale levering, inkoop en verkoop van cannabis mogelijk is. Ook wordt de kwaliteit van deze cannabis gecontroleerd.

tekst gaat verder onder de foto

Foto © Peter Denekamp

Bijeenkomst coffeeshophouders

De adviescommissie Knotterus, die de wietproef namens de overheid begeleidt,  wijst uiteindelijk 6 tot 10 deelnemende gemeenten aan uit de 26 geïnteresseerden. Voorafgaand aan deze aanwijzing zijn er gesprekken over en weer geweest. Zo was er begin juli een bijeenkomst van de gemeente Zwolle waarbij de Zwolse coffeeshophouders vragen konden stellen. Ook kregen de shophouders uitleg over de spelregels van het experiment. Een beleidsadviseur van het Ministerie van Justitie & Veiligheid was hierbij aanwezig.

Spelregels wietproef

 • Er komen maximaal 10 telers. Coffeeshophouders mogen bij alle 10 kopen of bij 1 of 2. Dat is een vrije keuze. De telers worden geselecteerd op het aanbod wat ze bieden. 
 • De onderhandelingen vinden plaats tussen telers en coffeeshophouders, daar zit het ministerie niet tussen. Er wordt vanuit gegaan dat de kostprijs bij een gereguleerde markt niet te hoog zal zijn. 
 • Bij de selectie van de kwekers is expertise belangrijk maar niet doorslaggevend. 
 • De coffeeshophouders mogen bij de selectie van de producten ook consumentenpanels instellen 
 • Buitenlandse hasj is uitgesloten 
 • Als de 10 telers nederhasj willen kweken is dit toegestaan. 
 • Er mag een handelsvoorraad voor maximaal 1 week worden gehanteerd. De controle hierop vindt plaats aan de hand van de boekhouding van de week ervoor. 
 • De coffeeshophouders reageerden daarop door te stellen dat de handelsvoorraad per week verschilt. 
 • Er is gekozen voor voorverpakte cannabisproducten om er zeker van te zijn dat het niet vermengd wordt met illegale wiet. Er mogen alleen voorverpakte producten gekocht worden. 
 • Per soort mag er 20 gram onverpakt aanwezig zijn in de coffeeshop om te kunnen voelen/ruiken. 
 • Het verplichte beveiligde vervoer is om het risico op overvallen te beperken. 
 • Nadeelcompensatie door ontslag of verlies van inkomsten is niet aan de orde. 
 • Alle coffeeshops moeten verplicht meedoen. Als een coffeeshop niet meedoet betekent dit uiteindelijk sluiting.

Omzetderving

Aan het einde van deze bijeenkomst concludeerden de coffeeshophouders dat met dit experiment de problemen van de achterdeur nog niet zijn opgelost. Ze willen graag de achterdeurproblematiek regelen maar vinden dit experiment daarvoor niet het geschikte middel. De shophouders  verwachten een omzetverlies van 20-30% en schatten in dat ze personeel moeten ontslaan. Hiervoor worden ze financieel niet gecompenseerd.

Inkoopprijzen niet marktconform door monopoliepositie

Ook verwachten zij dat door de monopoliepositie van de telers de inkoopsprijzen niet marktconform zijn en dat de prijs van hun producten te hoog wordt waardoor klanten uitwijken naar straathandel en de openbare orde en veiligheid in het geding komt. De overgangsperiode van zes weken voor coffeeshops om over te stappen van illegale cannabis naar legale cannabis wordt ook niet als reëel ervaren. Coffeeshophouders hebben geïnformeerd naar de mogelijkheden om te procederen tegen de gemeente en overwegen een procedure te starten als het experiment doorgang vindt.

tekst gaat verder onder de foto

Foto © Peter Denekamp

 

Geen draagvlak

Omdat op dit moment niet voldaan kan worden aan één van de voorwaarden van het experiment, namelijk draagvlak onder de coffeeshophouders, stelt burgemeester Meijer de raad voor om Zwolle niet definitief aan te melden voor het experiment: “Dit weegt voor mij zwaar en zet daarmee de uitvoerbaarheid (in het kader van openbare orde en veiligheid) onder druk. Om die reden stel ik de gemeenteraad voor de gemeente Zwolle niet definitief aan te melden voor het Experiment gesloten coffeeshopketen. We zullen de ministers Grapperhaus en Bruins en de adviescommissie Knottnerus van onze overwegingen in kennis stellen en de ontwikkelingen rondom het Experiment gesloten coffeeshopketen nauwlettend blijven volgen. Ook indien er zich nieuwe landelijke initiatieven ontwikkelen om de achterdeurproblematiek op te lossen zullen wij u actief informeren”, aldus Meijer in een informatienota aan de raad.

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button