KabelkrantNieuws uit ZwollePolitiek & Opinie

Gemeenteraad over APV en Jeugdzorg

Zwolle – Op maandagavond 17 mei zijn er weer twee digitale debatrondes in de gemeenteraad. De eerste gaat over het vaststellen van een herziene Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De tweede staat geheel in het teken van de Jeugdzorg.

De laatste algehele herziening van de APV van Zwolle heeft plaatsgevonden in 2015. Daarna is de APV op onderdelen herzien. Inmiddels is een grondige herziening gewenst om de APV weer helemaal up to date te krijgen.

De gemeente Zwolle heeft ca. 3 miljoen euro meer heeft uitgegeven aan jeugdzorg dan was begroot. In het debat zullen de fracties wat betreft de hogere uitgaven voor jeugdzorg in 2020 ingaan op de vraag hoe zij aankijken tegen de visie en uitvoering van de hervormingen betreffende Jeugd, in relatie tot de lokale hervormingsagenda, de regionale visie en de landelijke AEF analyse (rapport van adviesbureau, red.) en in het kader van de financi√ęle uitdagingen in dit domein.

Verder gaan de partijen in op de hervormingen in het domein jeugd, de artikel 45 vragen van de VVD hierover en het concept regionale visie jeugdhulp 2021-2025.

Openbaar

Gemeenteraadsvergaderingen zijn openbaar en op maandagavonden vanaf 19.30 uur te volgen via de livestream op www.zwolle.nl/gemeenteraad. Dit is ook later terug te zien. Tevens zijn hier de agenda en de stukken te bekijken. Inspreken kan via raadsgriffie@zwolle.nl.

Gerelateerde artikelen

Back to top button