EconomieLifestyleNatuur & DuurzaamVoorpagina

De decibellen van de Zwolse festivals moeten omlaag

Het evenementenbeleid in Zwolle gaat op de schop om geluidsoverlast en andere hinder te beperken. Voortaan wordt er bij de afgifte van een vergunning veel kritischer gekeken naar het toegestane geluidsniveau en een passende locatie.

Groeiende festivalstad

Zwolle is een groeiende festivalstad met steeds meer aansprekende evenementen waar veel publiek op af komt. De ‘festivals’ concentreren zich met name rond de Wythmenerplas en het Wezenlandenpark.  Ondanks dat er veel enthousiast publiek is en de festivals goed zijn voor de Zwolse economie, moet de gemeente ook rekening houden met omwonenden en de belasting van de omliggende natuur.

Beperking geluidshinder en overlast

Om dit te bereiken worden met ingang van 1 januari 2016 de volgende maatregelen doorgevoerd. De maatregelen gelden niet voor het inmiddels gestarte evenementenseizoen 2015.

– In de periode 26 april tot en met 5 mei is twee dance-events bij de IJsselhallen vanuit oogpunt van mogelijke geluidsoverlast het maximum, ten opzichte van drie nu.

– Er komt aanvullend onderzoek naar de praktische uitwerking van de Zwolse geluidsnormen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kunnen aanpassingen naar beneden gedaan worden.

– Voor evenementen bij de Wijthmenerplas gaan de geluidsnormen per direct naar beneden. Voor kleinere evenementen gaan de geluidsnormen ook omlaag.

– Park de Wezenlanden is niet geschikt voor (grootschalige) dance-events. Er komt een onderzoek naar een extra locatie in de stad waar dance-evenementen in de toekomst gehouden kunnen worden. Het verplaatsen van dance-evenementen uit Park de Wezenlanden is uiterlijk in 2017.

– Het Ter Pelkwijkpark kan onder voorwaarden onderdeel uitmaken van het Straatfestival en gebruikt worden voor culturele evenementen.

De volledige evaluatie plus alle voorstellen om het evenementenbeleid door te ontwikkelen zijn na te lezen op de website van de gemeente, www.zwolle.nl.

 

Evaluatie evenementenbeleid

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button