Ondernemend nieuws

De cognitieve ontwikkeling van een kind

Wanneer we het hebben over de ontwikkeling van een kind, dan hebben we het in principe over de cognitieve ontwikkeling. Waar een kind van 0 tot 4 vooral bezig is het het leren van veel basisfuncties zoals het ontdekken van het lichaam, het leren kruipen en vervolgens leren lopen, is er natuurlijk nog veel meer dan dat. Waar ze vanaf hun 4e voor het eerst naar de basisschool gaat, ontwikkelen ze zichzelf in de jaren die volgen enorm. Niet alleen leren ze het verder ontwikkelen van de spraak en leren ze schrijven, rekenen en ook lezen. Hoe dit exact werkt, vertellen we je in dit artikel.

Wat is de cognitieve ontwikkeling?

De cognitieve ontwikkeling van een kind is de manier waarop een kind denkt, leert, en begrijpt de wereld om zich heen. Het omvat de ontwikkeling van vaardigheden zoals waarneming, aandacht, geheugen, denken, problemen oplossen, en taal. Er zijn verschillende stadia van cognitieve ontwikkeling waar een kind doorheen gaat. Deze fases zijn opgedeeld in 4 verschillende stadia, die in principe de ontwikkeling van 0 tot 18 jaar zullen verzorgen.

De sensorische motorische fase

In deze fase leren kinderen over hun omgeving door middel van hun zintuigen en bewegingen. Ze leren over grootte, vorm, textuur, smaak, geur, en geluid.

De pre operationele fase

In deze fase beginnen kinderen symbolen te gebruiken, zoals woorden en tekeningen, om hun begrip van de wereld uit te drukken. Ze leren ook over tijd en ruimte.

De concrete operationele fase

In deze fase leren kinderen logisch te denken en relaties tussen objecten te begrijpen. Ze kunnen ook beginnen met het oplossen van eenvoudige wiskundige problemen.

De formele operationele fase

In deze fase leren kinderen abstract te denken en problemen op een systematische manier op te lossen. Ze kunnen ook beginnen met het begrijpen van hypothetische situaties. Dit is tevens ook vaak de fase dat vooral meiden zich ook lichamelijk verder ontwikkelen. Wanneer ze gaan sporten, is dit vaak het moment dat ze een sport bh en sportlegging dames zullen gaan dragen.

Zo kun jij als ouder de cognitieve ontwikkeling stimuleren

De cognitieve ontwikkeling van een kind is een continu proces en kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals genetische aanleg, gezinsomstandigheden, en educatieve ervaringen. Ouders en opvoeders kunnen bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van een kind door het bieden van een stimulerende omgeving, het aanbieden van uitdagende activiteiten, en het bieden van positieve feedback. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is al vanaf jongs af aan tegen je kind praten. Dit zorgt ervoor dat ze woorden gaan herkennen en een rijke vocabulair zullen ontwikkelen. Het voorlezen van een verhaaltje op de slaapkamer is bijvoorbeeld een goede manier om dit te kunnen doen.

Het cognitief is nooit uitgeleerd

Cognitieve ontwikkeling gaat door gedurende het hele leven, hoewel de grootste groei plaatsvindt tijdens de kindertijd en adolescentie. Na de leeftijd van 18 kunnen mensen blijven leren en groeien in hun cognitieve vaardigheden, zoals taal, geheugen, problemen oplossen, en abstract denken. Er zijn echter enkele beperkingen op hoeveel verbetering kan plaatsvinden op bepaalde gebieden. Het grootste deel wordt namelijk in de eerste levensjaren ontwikkeld. Uiteraard zijn er zaken zoals nieuwe talen of het ontwikkelen van bijvoorbeeld je geheugen. Zo zijn er ook als volwassene allerlei mogelijkheden om dit te kunnen doen. Net als dat je je conditie kunt trainen terwijl je met een maium regenjas buiten loopt, geldt voor ons brein dat we deze op allerlei andere manieren moeten zien te triggeren.

Gerelateerde artikelen

Back to top button