KabelkrantNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapPolitiek & Opinie

D66 Zwolle: Meer waardering voor ons Zwols MBO!

Zwolle – D66 stelt schriftelijke vragen aan het stadsbestuur met als doel om in Zwolle meer te investeren in onze MBO-studenten. Coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en GroenLinks sluiten aan bij het stellen van de vragen. De partijen zijn trots op het beroepsonderwijs dat in Zwolle wordt aangeboden en benadrukken de cruciale rol die MBO’ers spelen in onze stad.

Evenveel gewaardeerd

Het is dan ook vanzelfsprekend dat MBO-studenten evenveel moeten worden gewaardeerd als andere studenten. Helaas wordt te vaak onterecht onderscheid gemaakt tussen groepen studenten, zo constateren D66, de ChristenUnie, GroenLinks en het CDA in de toelichting op hun schriftelijke vragen. Deze conclusie wordt ook op landelijk niveau gedeeld. In juli heeft de minister van onderwijs aangegeven dat er €200 miljoen euro wordt geïnvesteerd in innovatie binnen het MBO, in het tegengaan van stagediscriminatie en in kansengelijkheid. De vier partijen willen dat ook Zwolle hiermee aan de slag gaat.

Verbeteren positie

D66, de ChristenUnie, GroenLinks en het CDA vragen het college dan ook hoe zij aankijkt tegen het belang van het MBO. Ook vragen de partijen aan de wethouder wat Zwolle doet om de positie van het MBO te verbeteren. Over het doel van de vragen zegt raadslid Suzanne de Sevren Jacquet: “MBO-studenten zijn van groot belang voor onze samenleving en bouwen aan het Zwolle van de toekomst. Deze professionals bouwen onze huizen, verzorgen onze ouderen en zijn noodzakelijk voor de energietransitie. Daarom vinden wij dat MBO’ers veel meer waardering verdienen. Door te investeren in het MBO investeren we in een duurzaam, inclusief en sociaal Zwolle.”

Voor vragen en/of toelichting kunt u Suzanne de Sevren Jacquet (D66) bereiken via: suzanne.de.sevrenjacquet@raadzwolle.nl / 06 23 97 81 66

Gerelateerde artikelen

Back to top button