Natuur & DuurzaamNieuws uit Zwolle

D66 wil groter aandeel voor windmolens in energiestrategie

Zwolle – De Regionale Energiestrategie die de gemeenteraad vandaag bespreekt maakt duidelijk dat de klimaatcrisis die we het hoofd proberen te bieden alleen met elkaar opgelost kan worden. Door als gemeentes van de regio West-Overijssel met elkaar samen te werken kunnen wij een goede bijdrage aan het duurzamer worden van Nederland leveren. D66 is dan ook positief dat onze regio een bod heeft gedaan dat serieus in omvang en ambitie is. De ambitie om als regio 1,6 teraWattuur aan elektriciteit te produceren steunen wij.

Participatie

D66 is tevreden over de ambitie, maar dat wil niet zeggen dat de weg daarheen nu al afgelegd is. D66 ziet een verschil tussen de ambitie en dat wat al gerealiseerd is of wat op korte termijn waarschijnlijk gerealiseerd wordt. D66 wil de ambitie waarmaken door participatie van inwoners, zoals Blauwvinger Energie dat met Zwollenaren zorgt voor een steeds groter aanbod aan duurzame energie of de windmolens in Tolhuislanden. D66 wil dat inwoners op de hoogte zijn dat de energietransitie juist de kans biedt om zelf bij te dragen; om als individu én als regio autonomer te worden op het gebied van energie. De regio kan daarbij dienen als facilitator van deze processen. Door burgers te helpen wegwijs te worden in het realiseren van het potentieel van hun eigen woonomgeving. En zo de stap te zetten van not in my backyard naar what’s in it for me om uiteindelijk te belanden bij please, in my backyard.

Windenergie

De ambities die neergelegd worden zijn groot en het vraagt dan ook veel van iedereen om deze te behalen. De mogelijkheden zijn beperkt en het vraagt om realisme: de ambitie kan niet worden behaald zonder windenergie. D66 is verbaasd dat er in dit concept geen extra ruimte is voor windmolens. In deze concept-RES zijn nog geen zoekgebieden aangewezen, maar het lijkt D66 verstandig om als gehele regio de RES te omarmen en daarbij dus ook in gezamenlijkheid op zoek te gaan naar de beste locaties voor alle types energie-opwek.

Risico’s

Ook in het Zwolle is een aanzienlijk deel van de ambitie om energie op te wekken gericht op zonne-energie. D66 ziet dat hier risico’s aan verbonden zijn. De druk op de energie-infrastructuur groter naarmate er meer energie door de zon opgewekt wordt omdat de pieken hierbij veel hoger zijn. Ook neemt de grilligheid van de levering toe. Daarbij hebben zonnepanelen veel meer ruimte nodig om evenveel elektriciteit te produceren als één windmolen. Het lijkt D66 dan ook verstandig om wind een groter aandeel in de RES te geven.

De afgelopen weken hebben wij mee mogen maken hoe wij, met elkaar, een crisis het hoofd kunnen bieden. D66 denkt dat we diezelfde gezamenlijke daadkrachtigheid ook kunnen laten zien bij het overwinnen van de klimaatcrisis.

Gerelateerde artikelen

Back to top button