Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleOnderwijs & WetenschapVoorpagina

Cultuureducatie goed ingeburgerd op Zwolse scholen

Zwolle – Het Zwols Model voor cultuureducatie werkt, zo blijkt uit de evaluatie die een jaar na de formele invoering van het nieuwe beleid is gehouden. Alle basisscholen zijn aangesloten en maken gebruik van het aanbod. Van het voortgezet onderwijs doen vanaf dit jaar 16 van de 17 scholen mee. In totaal boden 200 culturele instellingen, podia, verenigingen of kunstenaar een programma voor cultuureducatie aan. De scholen kunnen zelf kiezen welke activiteiten het beste aansluiten bij het beleid op school.

“Alle kinderen in Zwolle moeten een goede culturele basis krijgen waarmee ze de toekomst in kunnen. Ik blij om te zien dat ons idee zoveel bodem binnen het onderwijs krijgt en dat er een groot en divers aanbod is”, aldus wethouder Jan Brink.

In 2015 startte het nieuwe beleid voor cultuureducatie formeel. Hieraan voorafgaand nam de gemeente Zwolle deel aan de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK; 2013-2016), die werd gebruikt als vliegwiel om het beleid goed op poten te zetten. Bij de opzet van het nieuwe beleid is gekozen voor wat het Zwolse model is gaan heten: een financiële bijdrage voor adviseurs cultuureducatie en een fonds voor cultuureducatie. “Met deze werkwijze willen we scholen uitnodigen en prikkelen. De doorlopende leerlijn is belangrijk. De scholen kiezen zelf hoe ze cultuureducatie vormgeven. Daar is niets vrijblijvends aan, en dat blijkt ook in de praktijk: veel scholen hebben nu een structurele aanpak voor cultuuredactie”, aldus Jan Brink.

Stadkamer is de uitvoerende organisatie van het cultuureducatiebeleid en het eerste aanspreekpunt voor het onderwijs en culturele organisaties. Daarnaast beheren zij ook het cultuurfonds en de materialenbank waar instrumenten geleend kunnen worden. Kijk voor het aanbod op http://cultuureducatie.stadkamer.nl

Aanbod cultuureducatie

Gerelateerde artikelen

Back to top button