Nieuws uit ZwollePolitiekPolitiek & OpinieVoorpagina

Coronaproof stemmen in Zwolle voor Tweede Kamer

Dit zijn de Corona-maatregelen

 • De stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden.
 • De stembureauleden doen een gezondheidscheck voordat ze met hun werk beginnen. Als een lid van het stembureau niet aan de gezondheidscheck voldoet, mag hij/zij deze functie niet vervullen.
 • Kiezers betreden het stemlokaal niet als zij klachten hebben of mogelijk besmet zijn met Covid-19.
 • Kiezers ontvangen voorafgaand aan de stemming een gezondheidscheck met vragen die zij voor zichzelf moeten beantwoorden. Kiezers die niet alle vragen in de gezondheidscheck met ‘Nee’ kunnen beantwoorden, stemmen niet in persoon in het stemlokaal.
 • Een kiezer mag maximaal voor drie andere kiezers een volmachtstem uitbrengen.
 • Kiezers die 70 jaar op ouder zijn op de dag van stemming krijgen een stempluspas waarmee ze in het stemlokaal kunnen stemmen of per brief. Ook kunnen ze een andere kiezer machtigen om voor hen te gaan stemmen (volmacht).
 • In 14 stembureaus kunnen kiezers al op maandag (15 maart) en dinsdag (16 maart) stemmen. De openingstijden van deze stembureaus zijn van 07.30-21.00 uur.
 • In elk stemlokaal is een zgn. corona-coach als extra stembureaulid aanwezig die kijkt of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Deze wijst kiezers zo nodig op de 1,5 meter afstandsregel en vraagt kiezers om de handen te reinigen.
 • Kiezers moeten in het stemlokaal een mondneuskapje dragen.
 • In het stemlokaal krijgt men een eigen rood potlood, dat hij of zij daarna mee naar huis mag nemen.
 • Er zijn ‘kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.
 • Kiezers laten hun identiteitsdocument bij het stemmen zien aan het stembureaulid. Dit doen ze door hun identiteitsbewijs voor het glas van het kuchscherm te houden.
 • Niet alle stemlokalen zijn groot genoeg om ook bij het tellen 1,5 meter afstand te houden. Er worden geen stembureaus ingericht in de Zwolse zorginstellingen. Tevens is het mobiele stembureau vervallen.
 • De stemmen die zijn uitgebracht op maandag en dinsdag of via briefstemmen worden al in de loop van woensdag geteld. De uitkomsten daarvan worden pas na het sluiten van alle stembureaus om 21.00 uur medegedeeld.
 • Na afloop van de stemmingen op maandag en dinsdag telt het stembureau (alleen) het aantal kiezers dat is opgekomen. De stembussen met de stembiljetten worden afgesloten en samen met alle stempassen veilig bewaard.

Meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord(externe link)

Gerelateerde artikelen

Back to top button