Nieuws uit ZwolleVervoerVoorpagina

Concessie Keolis definitief ingetrokken: nieuwe aanbesteding voor ov-concessie

Zwolle – De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel hebben het definitieve besluit genomen om de gunning van de ov-concessie IJssel-Vecht aan Keolis in te trekken. De zienswijze van Keolis op het voorgenomen besluit heeft geen doorslaggevende nieuwe informatie opgeleverd. De concessie voor het busvervoer in deze regio wordt opnieuw aanbesteed. Om het busvervoer voor reizigers doorgang te laten vinden en de continuïteit van het openbaar vervoer te borgen wordt met ingang van december 2020 gereden volgens een noodconcessie.

De provincies hebben geluisterd naar de inbreng van onder andere personeel, vakbonden en reizigersorganisaties. Daar wordt rekening mee gehouden bij het inrichten van de noodconcessie. Er wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de dienstregeling die voor de nieuwe concessie al in voorbereiding was. Hierdoor gaan we verantwoord om met de belangen van het personeel en duurzaam om met het materieel. De drie provincies hebben vervoerder Keolis gevraagd om deze tijdelijke noodconcessie uit te voeren. Dit betekent ook dat de nieuwe zero-emissie bussen worden ingezet. Reizigers kunnen ook vanaf december blijven rekenen op de bus.

Aanleiding voor het besluit

Na juridisch onderzoek hebben de provincies geconstateerd dat bij de aanbesteding door Keolis opzettelijk onjuiste informatie is verstrekt. De provincies geven aan dat vals spel niet kan. Integer handelen en je aan de regels houden zijn basisprincipes waar niet aan getornd mag worden. Op 7 juli namen de provincies het voorgenomen besluit om de concessie in te trekken. In de tussenliggende periode hebben de drie provincies de zienswijze van Keolis, reacties van andere vervoerders en de reizigersvereniging en inhoud van de gesprekken met de ondernemingsraad van Keolis en vakbonden serieus in overweging genomen.

Reiziger voorop

De concessie IJssel-Vecht gaf Keolis het recht om het busvervoer te verzorgen in delen van Overijssel, Gelderland en Flevoland; voor de Veluwe en Midden Overijssel vanaf 13 december 2020, voor Lelystad per 4 september 2021 en voor IJsselmond vanaf 10 december 2023. De reiziger staat voor de provincies voorop en moet erop kunnen rekenen dat de bus blijft rijden. Daarom werken de provincies hard aan noodmaatregelen om het busvervoer vanaf december te laten doorgaan. De provincies gaan met Keolis in gesprek over de precieze invulling van de noodconcessie. Keolis had in haar zienswijze al aangegeven open te staan voor het uitvoeren van een noodconcessie.

Nieuwe aanbesteding

Het intrekken van de gunning van de concessie aan Keolis betekent dat er een nieuwe aanbesteding wordt uitgeschreven. Hoe dit proces eruit gaat zien wordt op dit moment onderzocht en voorbereid. Het is nog niet duidelijk of Keolis mee mag doen bij de nieuwe aanbesteding. Naar verwachting gaat de nieuwe concessie in december 2022 van start.

Meer bekijken
💬 WhatsApp ons! Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht op 06-22461723 of stuur een mail: rtvfocuszwolle@gmail.com
Back to top button