Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

College onderzoekt plaatsing Paradijsvogelwoningen

Zwolle – Het college van Burgemeester en Wethouders van Zwolle hebben besloten in te stemmen met het voorstel de kavel naast de Herberg aan de Nijverheidsstraat te verkennen als mogelijkheid voor het plaatsen van drie tot vijf Paradijsvogelwoningen (voorheen Skaeve Huse genoemd). Skaeve Husen zijn speciale containerwoningen voor overlastgevers. Ze zijn onder andere geplaatst in Rotterdam en Enschede. Daar is het goed bevallen. Overlastgevers krijgen er verplicht 24 uur per dag intensieve zorg. In de gemeentes waar de opvang loopt zijn nog nooit meldingen van overlast geweest. Het is niet bekend of het bestemmingsplan in Zwolle hiervoor moet worden aangepast.

Skaeve Huse is onder begeleiding wonen, in een rustige omgeving, met weinig prikkels van buitenaf. Skaeve Huse zorgt ervoor dat woonoverlast tegengegaan wordt en dat de rust in straten en woonbuurten terugkeert. De Skaeve Huse-bewoners kunnen op termijn terugkeren naar woonwijken. Dit gebeurt alleen als ze geen woonoverlast meer veroorzaken. Skaeve Huse is niet bedoeld als ‘eindstation’.

Bewoners

De bewoners van Skaeve Huse waren in hun normale woonomgeving notoire overlastgevers. Men spreekt over hardnekkige woonoverlast als een bewoner zich zo gedraagt, dat deze persoon daarmee omwonenden in hun eigen woning ernstige en langdurige overlast bezorgt. Voorbeelden van woonoverlast zijn: geluidoverlast, burenruzie, overlastgevend bezoek, onaangepast gedrag, stankoverlast en vervuiling.

In de Skaeve Huse wonen geen criminelen. Ook geen gezinnen met kinderen, voor kinderen tot 18 jaar is Skaeve Huse geen goede plek om op te groeien. De eerste bewoners arriveerden begin juli 2017.

Regels bewoners

De bewoners zijn huurder van een corporatiewoning. Zij moeten zich aan de afgesproken regels houden, net zoals andere mensen die een woning huren. De bewoner moet gewoon huur betalen voor de woning. De begeleiding en zorg die ze nodig hebben en de huisregels staan in het huurzorgcontract. De huisregels zijn samen met de beheercommissie waarin ook omwonenden zitting nemen, vastgesteld. Als een bewoner zich niet aan de afspraken houdt, kan de woningcorporatie het huurzorgcontract beëindigen.

Zwolle

Of de regels in Zwolle afwijken van de eerdere proeven met Paradijswoningen, is niet bekend.

Gerelateerde artikelen

Back to top button