Kunst & CultuurNieuws uit ZwolleVoorpagina

College adviseert gemeenteraad voordracht RTV Focus Zwolle als lokale publieke media-instelling

Zwolle – Het college van BenW adviseert de gemeenteraad om RTV Focus Zwolle voor te dragen bij het Commissariaat voor de Media als lokale publieke media-instelling voor de periode 2020-2025. RTV Zwolle FM en RTV Focus Zwolle hebben beide een aanvraag ingediend bij het Commissariaat om in aanmerking te komen voor een uitzendlicentie voor deze periode.

Om tot een aanwijzing te komen vraagt het Commissariaat de gemeenteraad van Zwolle een advies uit te brengen over de ingediende aanvragen. In het advies moet de gemeenteraad aangeven welke aanvrager het beste in staat is om de functie van publieke media-instelling te vervullen en of de aanvragers voldoen aan de Mediawet.

Toetsing aan de Mediawet

Beide aanvragers voldoen volgens het college aan de Mediawet. Het college heeft onderzocht of samengaan of samenwerking van beide instellingen mogelijk is, maar komt tot de conclusie dat dit niet het geval is.

Brede beoordeling

Op basis van de criteria van de LTMA (Lokaal Toereikend Media-Aanbod ) heeft een brede beoordeling plaatsgevonden van de kwaliteit en kwantiteit van beide aanvragers. Hieruit blijkt dat RTV Focus het aanbod verzorgt wat het best bij de Zwolse samenleving past. Doorslaggevend daarbij is dat RTV Focus nieuws voorziet van eigen content en zelf aan nieuwsgaring doet, zowel op de website als op social media.

Ook heeft RTV-Focus Zwolle een PBO met o.a. een vertegenwoordiging van Zwolse jongeren en ouderen. Dit sluit aan bij een uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad

Vervolg

De gemeenteraad heeft tot 22 juni om het Commissariaat te adviseren over de voorkeur voor een publieke lokale media-instelling voor de komende 5 jaar. Het Commissariaat beraadt zich vervolgens om tot een besluit te komen over de toekenning van de uitzendlicentie.

De licentieperiode 2015-2020 loopt formeel af op 25 mei as. Op dit moment is RTV Zwolle FM de lokale publieke media-instelling. RTV Zwolle FM blijft deze functie vervullen tot het besluit van het Commissariaat.

We zijn enorm blij met het voorstel van het college. We hebben er lang naartoe gewerkt met ons hele team. Het voelt dan ook als een bekroning op ons werk. Het is nog niet definitief maar we zien er naar uit als we straks kunnen uitzenden via FM en DAB+ en natuurlijk het TV kanaal. Team RTV Focus Zwolle

Gerelateerde artikelen

Back to top button