Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

Collectieve zorgverzekering voor chronisch zieken en gehandicapten

Om chronisch zieken en gehandicapten tegemoet te komen stelt het college van burgemeester en wethouders twee inkomensondersteunende maatregelen voor: de collectieve zorgverzekering en een tegemoetkoming van € 175,- .

De tegemoetkoming is een compensatie van meerkosten als gevolg van de ziekte of handicap die niet door de ziektekostenverzekering gedekt worden, zoals dieetkosten, Hulpmiddelen, slijtage van kleding etc.
De collectieve zorgverzekering kent in 2015 een premie van maximaal € 145,36 en geen eigen risico.
Voor zowel de collectieve verzekering als de tegemoetkoming geldt dat de aanvrager maximaal 130% van het sociaal minimum mag verdienen.

Ondersteuning

De collectieve zorgverzekering en de inkomensondersteuning zijn aanvullend op de middelen en hulp die vanuit de WMO aan inwoners worden verstrek zoals individuele voorzieningen aan woning of vervoer, maar ook collectief taxi-vervoer en hulp bij het huishouden. Daarnaast blijft het ook mogelijk een beroep te doen op de bijzondere bijstand voor noodzakelijke, onvoorziene kosten die niet met eigen geld betaald kunnen worden.

Per 2014 zijn de rijksgelden voor chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg en Cer) komen te vervallen en per 2015 aan de gemeenten overgedragen. De gemeenten krijgen hiervoor minder geld dan het Rijk er voorheen voor beschikbaar had.

Aanvragen

Wilt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering? Dan moet u uw oude zorgverzekering opzeggen en de nieuwe bij de gemeente Zwolle aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.zwolle.nl/regelingen
Heeft u op andere gebieden meerkosten door uw ziekte of handicap, dan kunt u de tegemoetkoming heel 2015 aanvragen. De uitbetaling geschiedt eind van het jaar.

Gerelateerde artikelen

Back to top button