Nieuws uit ZwolleVoorpaginaZorg & Welzijn

ChristenUnie wil ervaringen zorg en ondersteuning horen

De ChristenUnie wil van Zwollenaren die te maken hebben met de nieuwe (zorg)taken van de gemeente horen hoe dat volgens hen nu in Zwolle gaat. De partij doelt op de taken die de gemeente sinds 1 januari heeft na de decentralisatie van de WMO, huishoudelijke hulp, jeugdzorg en de participatiewet. De partij organiseert over deze onderwerpen een zogeheten ‘CU Later’ voor professionals, vrijwilligers en cliënten.

Het initiatief van raadsleden Job Looijenga, Wietse de Boer en Johannes de Vries is een vervolg op eerdere bijeenkomsten die de partij over het onderwerp hield; vandaar de naam ‘CU Later’. De toen aanwezige professionals, vrijwilligers en cliënten worden opnieuw uitgenodigd, maar ook ‘vers bloed’ is van harte welkom.

“Het gaat erom dat we mensen om tafel krijgen die dagelijks met deze onderwerpen te maken hebben,” legt gemeenteraadslid Johannes de Vries uit. “Van hen willen we bijvoorbeeld weten of de doelen die we als gemeente hebben volgens hen ook worden gehaald, welke kinderziektes er nog zijn en of er misschien ‘witte vlekken’ in het beleid zijn waar we nog iets aan moeten doen.”

De avond start met een kort gesprek met een ‘expertpanel’ waar onder anderen wethouder Nelleke Vedelaar en de Overijsselse ombudsman in plaatsnemen. Ook de aanwezige professionals, vrijwilligers en cliënten worden in dit interactieve moment betrokken.

De ‘CU Later’ vindt plaats op 8 april en begint om 20:00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@christenuniezwolle.nl. Zij ontvangen vervolgens een uitnodiging waarin ook de locatie bekend wordt gemaakt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button