Nieuws uit ZwollePolitiek & OpinieVoorpagina

ChristenUnie wil afspraken over straatverkopers in Diezerstraat

Zwolle – In de binnenstad van Zwolle zijn veel straatverkopers actief. In de Diezerstraat wordt het winkelend publiek regelmatig, soms wel drie keer achter elkaar,  aangesproken door colporteurs en fondsenwervers. Dit is voor veel mensen een terugkerende ergernis.

Gesprek met donateurwervers, winkeliersvereniging en bezoekers

De ChristenUnie wil het college in de raadsvergadering oproepen om in gesprek te gaan met de betrokken partijen om afspraken te maken over deze ‘straatverkopers’. Hierbij moeten alle betrokken partijen worden uitgenodigd: de Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland, winkeliersvereniging het Citycentrum en enkele bezoekers van de binnenstad. Met de afspraken moet het aantal klachten over de straatverkopers afnemen. Wel vindt de ChristenUnie Zwolle het belangrijk dat er ruimte blijft voor coöperatieve colporteurs zoals fondsenwervers voor goede doelen.

Eerder aangekaart

In 2011 stelde de ChristenUnie-fractie al eens schriftelijke vragen over de mogelijkheid om regels op te stellen over colportage in de binnenstad. In haar beantwoording gaf het college
toen aan liever te kiezen voor deregulering. ChristenUnie vind het nu echter een mooi moment om het weer aan te kaarten omdat de Donateurwerversvereniging heeft aangegeven open te staan voor gesprek.

Gerelateerde artikelen

Back to top button